Съобщение за ОС

Общо събрание

Шумен

На основание чл.12, ал.2, т.2 и чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България се свиква Общо събрание на НПСС на 17 ноември 2018 г. от 10:00 часа в град Шумен с домакин Студентски съвет на Шуменски университет ''Епископ Константин Преславски'', Зала: Аула 309 на Шуменски университет.

.

ПРОТОКОЛИ
от проведени заседания на Общото събрание на НПСС

 

  • Протоколи от заседания на ОС за 2018 година
new Протокол на ОС № 1/10.02.2018 година
 new Протокол на ОС № 2/24.03.2018 година
   
   

НПСС - Протоколи ИС 2018

Публикуване
Посещения: 576

ПРОТОКОЛИ
от проведени заседания на Изпълнителния съвет на НПСС

  •  Протоколи от заседания на ИС за 2018 година
new Протокол на ИС № 01/13.01.2018 година   
new Протокол на ИС № 02/15.02.2018 година
new Протокол на ИС № 03/10.04.2018 година

Избори '2018

Публикуване
Посещения: 2040
 Избори

 | ПЛАТФОРМА НА КАНДИДАТА
 | ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПСС ЗA
 | МАНДАТНА ПРОГРАМА 2018-2020

През м. Февруари 2018 година ще бъде проведено Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, на което ще бъде направен отчет за дейността за мандат 2016-2018.

В рамките на Общото събрание ще бъдат проведени и избори за нов Председател на организацията, както и членове на ръководството, които ще работят през мандатната програма за 2018-2020 година.

На проведеното Общо събрание на 17 Декември 2017 година във Военна академия "Георги С. Раковски" беше издигната кандидатурата за Председател на един делегат от висшите училища, които надлежно отговарят на нормативните изисквания на ПДОС на НПСС.

Платформата на кандидата за Председател на НПСС може да разгледате след като кликнете върху името:

 

Яна Вангелова


 

Становища за 2018

Публикуване
Посещения: 469
 
СТАНОВИЩА И ПОЗИЦИИ
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
2018 ГОДИНА
 
new
Вид: Становище и проект
Адресирано до: Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 008/07.02.2018 година
new
 
 
 
Вид: Позиция
Адресирано до: Заинтересованите лица
Писмо: Изх. 062/25.04.2018 година
new

 

Вид: Позиция и подкрепителни писма
Адресирано до:  Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 069/05.05.2018 година
 

Одити и отчети на НПСС - 2017 година

Публикуване
Посещения: 679

OДИТ 2017 година на Министерство на образованието и науката
Резултати от извършения през 2017 година oдитен ангажимент /препоръки и план за действие/ може де видите ТУК

Oдитният ангажимент се извършва от "Звеното за вътрешен oдит" на Министерство на образованието и науката и е във връзка с разпоредбите на чл. 73а, ал.9 от Закона за висше образование.
Юни 2017 година


Отчет на Председателя на НПСС  за мандат 2016-2018 /включително календарната 2017/ може да намерите ТУК

Отчет на Контролен съвет на НПСС за мандат 2016-2018 може да намерите ТУК


Счетоводен баланс на НПСС към 31 Декември 2017 година
Приложение №1 към СС1, двустранна форма може да видите ТУК

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност  на НПСС за 01.01-31.12.2017 година
Приложение №2 към СС 9 може да видите ТУК

Отчет за паричния поток на НПСС за 01.01-31.12.2017 година
Приложение №4 към СС 9 може да видите ТУК

Справка за нетекущите дълготрайни активи на НПСС към 31.12.2017 година
Приложение № 5 към СС 1 може да видите ТУК

Приложение към ГФО  - 31 Декември 2017 година
Може да видите ТУК


 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова