Съобщение за ОС

Общо събрание

Варна

На основание чл. 15 ал. 1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България се свиква редовно Общо събрание на НПСС на 17 Декември 2017г. от 10:00 часа в град София с домакин Военна академия "Г. С. Раковски", Аула "Раковски".

.

Председателят на НПСС с поредна награда за принос към студентите

Председателят на Националното представителство на студентските съвети - Яна Вангелова, с награда от студентската общност на Икономически университет - Варна.

Вижте останалите новини във Facebook. Последвайте ни в социалната мрежа.

С награда "Асоцииран член", Студентският съвет на Икономически университет - Варна награди Председателя на НПСС - Яна Вангелова, която участва в семинар на тема: „Студентско самоуправление".

Форумът се проведе на 22 Април 2017 година в СОК "Камчия" и се организира от студентското представителство на ИУ-Варна.

Участие в него взеха лектори с богат управленски опит, а именно: проф. д-р Пламен Илиев - ректор на Икономически университет - Варна, Мирчо Христов - изпълнителен директор на сдружение "Варна - Европейска младежка столица 2017", Яна Вангелова - председател на Националното представителство на студентските съвети, Трифон Тодоров и Георги Петков - членове на Студентски съвет в предходен мандат.

В семинара участваха още над 40 участници - представители на студентски организации, клубове по интереси и групови отговорници.

Под формата на дискусия бяха обсъдени актуални въпроси и проблеми от сферата на студентското самоуправление.

Председателят на НПСС - Яна Вангелова, бе отличена с почетно-церемониално отличие "Асоцииран член" за принос към развитието на организацията в Икономически университет - Варна.

В рамките на форума Вангелова изнесе публична лекция с презентация за националните студентски политики и дейности на Националното представителство на студентските съвети в България.

"Активността на всеки един от нас е важна, за да може да имаме своето място в процесите по изграждане на правилните политики, които да спомагат за качествено образование в България", каза Вангелова пред участниците.

НПСС е единствената законово призната организация на студентската младеж, която представлява студентите на национално ниво.

Тя работи за изграждането на активен диалог с отговорните институции, за да се формират политиките за подобряване на образователната и социална среда на учащите във висшите училища в страната.

Снимки от събитието може да видите ТУК

Партньори

Вие сте тук:Начало Новини Председателят на НПСС с поредна награда за принос към студентите

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова