Съобщение за ОС

Общо събрание

София

На основание чл.12, ал.2, т.2 и чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС на 16 декември 2018 г. от 10:00 часа в град София с домакин Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Аула Максима, зала 400.

.

НПСС ще работи за налагането на дигиталната трансформация в образованието

Вчера, 01 Февруари 2018 година, Яна Вангелова - Председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България проведе работна среща с основателя и Председател на Дигиталната национална коалиция, г-жа Гергана Паси и координатора на Български виртуален университет - проф. Ангел Смрикаров. Вижте още

Снимки от събитието 

В рамките на работната среща бяха обсъдени възможностите за модернизация на висшето образование чрез новите образователни технологии, както и участието на студентите в тези процеси.
Страните коментираха възможностите за сътрудничество, в което НПСС да вземе участие при процесите за разработване на политически документи за модернизиране и дигитализиране на образованието.

Участниците в срещата се обединиха около идеята, че всички страни в процеса трябва да бъдат по-активни, а Европа да предостави правилната политическа рамка, механизми и стимул за въвеждане на иноватилните учебни и преподавателски практики в училищата, университетите, професионалното образование и обучение.

Предстои да бъдат обсъдени дейностите и приоритетите на Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия, която приоритизира модернизацията на висшето образование чрез новите образователни технологии.

НПСС ще коментира съвместни бъдещи проекти с Дигиталната национална коалиция и Български виртуален университет, които да бъдат пряко свързани с Концепцията за цифрова трансформация на българската индустрия, с цел да се наложи дигиталната трансформация в образователната сфера.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС ще работи за налагането на дигиталната трансформация в образованието

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова