Съобщение за ОС

Общо събрание

Свищов

На основание чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България се свиква Общо събрание на НПСС на 16 февруари 2019 г. от 10,00 часа в град Свищов с домакин Студентски съвет на Стопанска академия Д. А. Ценов – Свищов, Зала: Ректорат.

.

НПСС България - Новини от нас

Държавата ще поема изплащането на студентските заеми на студенти и докторанти с повече от едно дете. Студентите и докторантите в задочна форма на обучение пък ще могат да кандидатстват за получаване на кредит.

Национално представителство на студентските съвети в Република България отваря процедура за сформиране на Секретариат в рамките на мандатна програма 2016-2018. Кандидатите следва да изпратят своите документи в срок до 10 Юли 2016 година. 

Националното представителство на студентските съвети за четвърта поредна година организира мащабен национален конкурс „Носители на просвета 2016”. Финалът на инициативата се проведе в Литературен клуб „Перото”, където бяха наградени победителите от конкурса.

Национално представителство на студентските съвети ще бъде партньор по проект "Изготвяне на бизнес план и бизнес стратегия за стартиране на нов бизнес проект", който е финансиран по програма "Европа" от Столичната община.

Най-мащабната доброволческа акция в България - "Да изчистим България заедно”, продължава и през 2016 година, като част от Глобалното гражданско движение Let’s Do It World. И тази година Националното представителство на студентските съвети е сред основните партньори на кампанията. Отговорността, която сме поели, изисква и сериозно отношение към предстоящото почистване на 4 юни 2016 г.

През изминалите дни в медийното пространство се заговори усилено за старта на проект „Студентски стипендии”, който се реализира по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Подготовката за „Студентски стипендии” стартира през 2014 година и още тогава НПСС недвусмислено реагира и не веднъж заяви своето несъгласие и протест срещу параметрите на проекта и идейната му концепция за разделяне на студентската общност.

Националното представителство на студентските съвети като единствения законоустановен орган за защита правата и интересите на студентите, докторантите, курсантите и специализантите, които се обучават във висшите училища в България, през годините многократно е изразявал и отстоявал пред институциите позицията на студентските представители за финансиране и стимулиране на научно-изследователската дейност и добрите резултати.

Екипи от пет български университета ще се представят в първото издание на Иновативното младежко експо. Инициативата е на Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенски университет „Ангел Кънчев“ с подкрепата на Националното представителство на студентските съвети в Република България и Министерството на образованието и науката.

"Публично обсъждане на Стратегия за развитие на младите хора в Плевен 2016-2020” беше темата на работна среща днес, 10 Май 2016 година, в която участва Звездина Горанова - член на Изпълнителния съвет на НПСС и представител на Медицински университет - гр. Плевен.

Страница 10 от 41

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова