АДМИНИСТРАТИВЕН ЕКИП
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
 

 

Мариян Ников

 

ЕКИП НА АДМИНИСТРАТОРА:

Татяна Тенева -  Модератор

Станимира Димова - Редактор

Александра Йовчева - Дизайн

Ралица Венциславова - Информационно обслужване

 

 

 

Партньори

Вие сте тук:Начало За нас Структура Админитстративен екип

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова