КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
 

Недялко Димитров - Председател
Бургарски свободен университет

Тодор Димитров
Военна академия "Георги С. Раковски"

Иванка Ладжова - Димитрова
Висше училище по телкомуникации и пощи

Петър Петров
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Хасан Хасаков
Висше строително училище "Любен Каравелов"

 

Партньори

Вие сте тук:Начало За нас Структура Контролен съвет

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова