ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
 • ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Васил Силяновски – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  2. Станислав Минев - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  3. Станимир Бояджиев – Русенски университет „Ангел Кънчев“

 • УЧЕБНО-НАУЧНА ДЕЙНОСТ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Даниел Парушев – Университет за национално и световно стопанство
  2. Александър Кехайов – Висше строително училище „Любен Каравелов“
  3. Иванка Димитрова – Висше училище по телекомуникации и пощи
  4. Антонио Хаджиколев – Икономически университет - Варна

 • СОЦИАЛНО - БИТОВИ ВЪПРОСИ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Даниел Парушев – Университет за национално и световно стопанство
  2. Фади Саламат – Университет по архитектура, строителство и геодезия
  3. Звездина Горанова – Медицински университет – Плевен
  4. Станислава Чолова – Университет по библиотекознание и информационни технологии
  5. Стоян Георгиев – Икономически университет – Варна
  6. Иво Финков – Университет по хранителни технологии
  7. Благовест Николов – Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
  8. Николай Михалев – Технически университет - Варна

 • МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Васил Силяновски – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  2. Станимир Бояджиев – Русенски университет „Ангел Кънчев“
  3. Диана Манолова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  4. Габриела Наскова – Университет за национално и световно стопанство
  5. Яна Вангелова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
  6. Ангел Георгиев – Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
  7. Даниел Киров – Висше училище по сигурност и икономика
  8. Слави Кадийски – Колеж по туризъм – Благоевград
  9. Кирил Балабанов – Висше училище по мениджмънт
  10. Кристиян Маджуров – Университет за национално и световно стопанство

 • КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ И МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Кристиян Янкулов – Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
  2. Диана Костелянчик/ Вяра Иванова – Национална художествена академия
  3. Диана Манолова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  4. Денис Димитров – Университет за национално и световно стопанство
  5. Събина Бодурова – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
  6. Георги Хинков – Технически университет – София
  7. Мадлен Янкова – Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
  8. Мартин Петков – Университет за национално и световно стопанство

 • СПОРТНА ДЕЙНОСТ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Светослав Енчев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  2. Ангел Георгиев – Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
  3. Александър Кехайов – Висше строително училище „Любен Каравелов“
  4. Васил Филев – Стопанска академия „Димитър А. Ценов“
  5. Омар Албаяти – Медицински университет – София
  6. Радостин Димитров – Медицински университет – Плевен
  7. Благовест Николов – Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
  8. Кристиян Маджуров – Университет за национално и световно стопанство

 • ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Звездина Горанова – Медицински университет – Плевен
  2. Славян Тъмнев – Медицински университет – София
  3. Радостин Димитров – Медицински университет – Плевен
  4. Алпер Йълмаз – Медицински университет – София
  5. Тургай Калинов – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна

 • ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Елица Илиева – Русенски университет „Ангел Кънчев“
  2. Георги Георгиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  3. Яна Вангелова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
  4. Антонио Хаджиколев – Икономически университет - Варна
  5. Мартин Петков – Университет за национално и световно стопанство

Партньори

Вие сте тук:Начало За нас Структура Постоянни комисии

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова