РЪКОВОДСТВО
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ

 

Яна Вангелова
Председател на НПСС
Университет "Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас

Звездина Горанова
Заместник-председател на НПСС
Медицински университет - Плевен
 
Васил Силяновски
Заместник-председател на НПСС
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 
Габриела Наскова
Заместник-председател на НПСС
Университет за национално и световно стопанство

 

 

Партньори

Вие сте тук:Начало За нас Структура Ръководство

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова