OДИТ 2018 година на Министерство на образованието и науката
Резултати от извършения през 2018 година oдитен ангажимент /препоръки и план за действие/ може де видите ТУК

Oдитният ангажимент се извършва от "Звеното за вътрешен oдит" на Министерство на образованието и науката и е във връзка с разпоредбите на чл. 73а, ал.9 от Закона за висше образование.
Юни 2018 година


Доклад на Председателя на НПСС  за календарната 2018/ може да намерите ТУК

Доклад на Контролен съвет на НПСС зза календарната 2018/ може да намерите ТУК


Счетоводен баланс на НПСС към 31 Декември 2018 година
Приложение №1 към СС1, двустранна форма може да видите ТУК

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност  на НПСС за 01.01-31.12.2018 година
Приложение №2 към СС 9 може да видите ТУК

Отчет за паричния поток на НПСС за 01.01-31.12.2018 година
Приложение №4 към СС 9 може да видите ТУК

Справка за нетекущите дълготрайни активи на НПСС към 31.12.2018 година
Приложение № 5 към СС 1 може да видите ТУК

Приложение към ГФО  - 31 Декември 2018 година
Може да видите ТУКOДИТ 2017 година на Министерство на образованието и науката
Резултати от извършения през 2017 година oдитен ангажимент /препоръки и план за действие/ може де видите ТУК

Oдитният ангажимент се извършва от "Звеното за вътрешен oдит" на Министерство на образованието и науката и е във връзка с разпоредбите на чл. 73а, ал.9 от Закона за висше образование.
Юни 2017 година


Отчет на Председателя на НПСС  за мандат 2016-2018 /включително календарната 2017/ може да намерите ТУК

Отчет на Контролен съвет на НПСС за мандат 2016-2018 може да намерите ТУК


Счетоводен баланс на НПСС към 31 Декември 2017 година
Приложение №1 към СС1, двустранна форма може да видите ТУК

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност  на НПСС за 01.01-31.12.2017 година
Приложение №2 към СС 9 може да видите ТУК

Отчет за паричния поток на НПСС за 01.01-31.12.2017 година
Приложение №4 към СС 9 може да видите ТУК

Справка за нетекущите дълготрайни активи на НПСС към 31.12.2017 година
Приложение № 5 към СС 1 може да видите ТУК

Приложение към ГФО  - 31 Декември 2017 година
Може да видите ТУК


 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Общо събрание Документи ОС Правила на работа Одити и отчети

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова