ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Концепция за дейността:
Дейността на комисията се реализира в няколко основни дейности, сред които са сътрудничеството на организацията с организации партньори на международно ниво, както и участие във формирането на политиките за висше образование на европейско ниво. НПСС участва активно в работата на Европейския студентски съюз и е член на още една международна студентска мрежа- MedNet.
 
Основните насоки, в които ще работи комисията през мандат 2014/2015, са:
- Участие в заседания на ESU и MedNet;
- Създаване на уникална за Европа “Харта за качеството на студентското самоуправление”.
 
координатор на комисията: Предстои да се избере

състав на комисията: 
1. Васил Силяновски - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Станимир Бояджиев - Русенски университет "Ангел Кънчев"
3. Диана Манолова - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
4. Габриела Наскова - Университет за национално и световно стопанство
5. Яна Вангелова - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
6. Ангел Георгиев - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
7. Даниел Киров - Висше училище по сигурност и икономика
8. Слави Кадийски - Колеж по туризъм - гр. Благоевград
 
 
Вие сте тук:Начало Международна дейност

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова