С мисия за качествено образование!

 • image

 • image

 • image

Our school goals

Съобщение за Общо събрание

На основание чл.15, ал.1, т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България се свиква Общо събрание на НПСС на 09 Април 2022 година от 14,00 часа в град София с домакин Студентски съвет на Университет по архитектура, строителство и геодезия, Зала: 228.

Към поканата

Изборни процедури за мандат 2022-2024

На 19 Февруари 2022 година  в гр. София, Национален студентски дом ще бъде проведено Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, на което ще бъде направен отчет за дейността за мандат 2020-2022 година.

В рамките на Общото събрание ще бъдат проведени и избори за нов Председател на организацията, както и членове на ръководството, които ще работят през мандатната програма за 2022-2024 година.

На проведеното Общо събрание на 15 Януари 2022 година в Национална спортна академия "Васил Левски" беше издигната кандидатурата за председател на един делегат от всички висши училища, които надлежно отговарят на нормативните изисквания на ПДОС на НПСС.

Платформата на кандидата за председател на НПСС може да разгледате след като кликнете ТУК
Платформата е заведена в деловодството на НПСС с вх. № 010/18.01.2022 година в 14:30 часа. 
Платформата е качена от администратор в сайта на НПСС на 19.01.2022 година в 23:30 часа.

Платформа на Даниел Парушев

Покана за Общо събрание на НПСС за провеждане на избори за ръководство на НПСС в мандат 2022-2024 година

РЕГИСТЪР НА ПРОТОКОЛИТЕ
от проведени заседания на Изпълнителния съвет на НПСС

 •  Протоколи от заседания на ИС за 2021 година
iconfinder media record 216317  
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/24.04.2021 година

 • Протоколи от заседания на ИС за 2020 година
 • Протоколи от заседания на ИС за 2019 година
 В процес на качване! Моля да ни извините!
 • Протоколи от заседания на ИС за 2018 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/13.01.2018 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/15.02.2018 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 03/10.04.2018 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 05/20.06.2018 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 06/08.10.2018 година

 •  Протоколи от заседания на ИС за 2017 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/04.02.2017 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/02.03.2017 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 03/21.05.2017 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 04/10.06.2017 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 05/26.06.2017 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 06/12.08.2017 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 07/10.09.2017 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 08/17.11.2017 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 09/18.12.2017 година

 • Протоколи от заседания на ИС за 2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/05.02.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/13.02.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 03/05.03.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 04/23.04.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 05/30.05.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 06/09.06.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 07/22.08.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 08/22.09.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 09/19.11.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 10/16.12.2016 година

 • Протоколи от заседания на ИС за 2015 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година

 • Протоколи от заседания на ИС за 2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/15.01.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/13.02.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 03/20.02.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 04/09.03.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 05/03.04.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 06/06.06.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 07/28.08.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 08/10.10.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 09/21.11.2014 година

 • Протоколи от заседания на ИС за 2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/06.02.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/19.03.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 03/18.04.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС  № 04/17.05.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС  № 05/02.08.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС  № 06/24.08.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС  № 07/30.09.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС  № 08/26.10.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС  № 09/29.11.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС  № 10/19.12.2013 година

 • Протоколи от заседания на ИС за 2012 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/13.01.2012 година 
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/26.01.2012 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 03/03.02.2012 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 04/29.03.2012 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 05/17.05.2012 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 06/06.07.2012 година

Протоколи от КС

РЕГИСТЪР НА ПРОТОКОЛИТЕ
от проведени заседания на Контролен къвет на НПСС
 
 • Протоколи от заседания на КС за 2022 годинd
iconfinder media record 216317

 • Протоколи от заседания на КС за 2021 година
iconfinder media record 216317
iconfinder media record 216317
iconfinder media record 216317 Протокол на КС № 07/28.08.2021 година
iconfinder media record 216317 Протокол на КС № 08/19.11.2021 година

 • Протоколи от заседания на КС за 2020 година
iconfinder media record 216317
 
iconfinder media record 216317
iconfinder media record 216317
iconfinder media record 216317

 • Протоколи от заседания на КС за 2019 година 
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2018 година
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2017 година
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2016 година 
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2015 година
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2014 година
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2013 година

В процес на разработка!


 • Протоколи от заседания на КС за 2012 година

В процес на разработка!


 • Протоколи от заседания на КС за 2011 година
В процес на разработка!

Протоколи от ОС

РЕГИСТЪР НА ПРОТОКОЛИТЕ
от проведени заседания на Общото събрание на НПСС

 

 • Протоколи от заседания на ОС за 2022 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/15.01.2022 година   
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/19.02.2022 година   
       
       
 • Протоколи от заседания на ОС за 2021 година
 • Протоколи от заседания на ОС за 2020 година
 • Протоколи от заседания на ОС за 2019 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/16.02.2019 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/01.06.2019 година    
iconfinder media record 216317  Протокол на ОС № 3/02.11.2019 година
 
iconfinder media record 216317  Протокол на ОС № 4/15.12.2019 година
 

 • Протоколи от заседания на ОС за 2018 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/10.02.2018 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/24.03.2018 година  
 
iconfinder media record 216317  Протокол на ОС № 3/17.11.2018 година
 
iconfinder media record 216317  Протокол на ОС № 4/16.12.2018 година
 

 • Протоколи от заседания на ОС за 2017 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/25.02.2017 година    
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/10.06.2017 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 3/18.11.2017 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 4/17.12.2017 година  

 •  Протоколи от заседания на ОС за 2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/06.02.2016 година    
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/24.04.2016 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 3/19.11.2016 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 4/17.12.2016 година  

 • Протоколи от заседания на ОС за 2015 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/21.02.2015 година    
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/28.03.2015 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 3/28.11.2015 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 4/12.12.2015 година  

 
 • Протоколи от заседания на ОС за 2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/08.02.2014 година     
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/04.04.2014 година   
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 3/07.06.2014 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 4/22.11.2014 година  

 • Протоколи от заседания на ОС за 2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/16.02.2013 година   
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/27.02.2013 година   
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 3/18.05.2013 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 4/02.11.2013 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 5/20.12.2013 година    

 • Протоколи от заседания на ОС за 2012 година
iconfinder media record 216317
 
iconfinder media record 216317
 
iconfinder media record 216317
 
iconfinder media record 216317
 
 

 • Протоколи от заседания на ОС за 2011 година
iconfinder media record 216317 Протоколи на ОС за 2011 година             
       
       
       


 

Членове на Общото събрание на НПСС

Общото събрание се състои от представителите на студентските съвети на висшите училища в Република България, съгласно Държавният регистър на акредитираните висши училища. Студентският съвет се представлява от един представител с право на глас, който е Председателят или избран и делегиран писмено представител на Студентския съвет, и до двама представители с право на съвещателен глас в Общото събрание на НПСС. Общото събрание е върховен орган на управление на НПСС. Общото събрание на НПСС се състои от:
 1. Студентски съвет на Аграрен университет - Пловдив
 2. Студентски съвет на Академия на МВР - София
 3. Студентски съвет на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
 4. Студентски съвет на Американски университет в България - Благоевград
 5. Студентски съвет на Бургаски свободен университет - Бургас
 6. Студентски съвет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Варна
 7. Студентски съвет на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
 8. Студентски съвет на Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна
 9. Студентски съвет на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" - Долна Митрополия
 10. Студентски съвет на Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
 11. Студентски съвет на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София
 12. Студентски съвет на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
 13. Студентски съвет на Висше училище по застраховане и финанси - София
 14. Студентски съвет на Висше училище по мениджмънт - Варна
 15. Студентски съвет на Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив
 16. Студентски съвет на Висше училище по телекомуникации и пощи - София
 17. Студентски съвет на Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София
 18. Студентски съвет на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив
 19. Студентски съвет на Европейски политехнически университет - Перник
 20. Студентски съвет на Икономически университет - Варна
 21. Студентски съвет на Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София
 22. Студентски съвет на Колеж по туризъм - Благоевград
 23. Студентски съвет на Лесотехнически университет - София
 24. Студентски съвет на Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна
 25. Студентски съвет на Медицински университет - Плевен
 26. Студентски съвет на Медицински университет - Пловдив
 27. Студентски съвет на Медицински университет - София
 28. Студентски съвет на Международно висше бизнес училище - Ботевград
 29. Студентски съвет на Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски" - София
 30. Студентски съвет на Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново
 31. Студентски съвет на Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София
 32. Студентски съвет на Национална спортна академия "Васил Левски" - София
 33. Студентски съвет на Национална художествена академия - София
 34. Студентски съвет на Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров" - София
 35. Студентски съвет на Нов български университет - София
 36. Студентски съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив
 37. Студентски съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
 38. Студентски съвет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София
 39. Студентски съвет на Стопанска академия "Димитър Ценов - Свищов
 40. Студентски съвет на Театрален колеж "Любен Гройс" - София
 41. Студентски съвет на Технически университет - Варна
 42. Студентски съвет на Технически университет - Габрово
 43. Студентски съвет на Технически университет - София
 44. Студентски съвет на Тракийски университет - Стара Загора
 45. Студентски съвет на Университет за национално и световно стопанство - София
 46. Студентски съвет на Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
 47. Студентски съвет на Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
 48. Студентски съвет на Университет по хранителни технологии - Пловдив
 49. Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас
 50. Химикотехнологичен и металургичен университет - София
 51. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
 52. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
В процес на разработка!
 • НПСС в медиите

  НПСС активно присъства в медийното пространство, за да представя своите позиции и политики за студентите в България.

  Подробности
 • Позиции на НПСС

  Нашите позиции са насочени към сферата на висшето образование, социалните и младежките политики.

  Подробности
 • Развиващи политики

  Нашите представители участват в експертни съвети и специализирани комисии, в които развиваме своите политики.

  Подробности
 • Алумни клуб на НПСС

  Очаквайте скоро откриването на клуб на бившите представители на НПСС.

  Вход

52

Студентски съвета


156

Представители

Our school goals

Национален студентски дом

Национално представителство на студентските съвети в Република България се помещава в сградата на Националния студентски дом.

Сградата се намира на пл. „Народно събрание“ 10 в София. Представлява архитектурен паметник на културата от местно значение. Построена е през 1933 г.

Повече

За контакти

02 4414 990