С мисия за качествено образование!

Позиции на НПСС за 2014 година

НПСС България - Становища
2014 ГОДИНА 
 
  НПСС България - Становища Изменение на ПМС90 за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
Вид: Становище
Адресирано до: Пламен Орешарски - Министър-председател на РБългария, Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 06/20.01.2014 година
 
 
НПСС България - Становища Проект за стратегия за развитие на висшето образование в Р. България за периода 2014-2020г.
Вид: Становище
Адресирано до: Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 14/12.02.2014 година
 
 
НПСС България - Становища Проект за изменение и допълнение на ЗВО, чл. 73а
Вид: 
Становище
Адресирано до: Ваня Добрева - Председател на ПК по образование и наука към 42-то НС
Писмо: Изх. 18/20.02.2014 година
 
 
НПСС България - Становища Проект за изменение и допълнение на ЗВО, чл. 73а
Вид: 
Становище
Адресирано до: 
Анелия Клисарова - Министър на образованието и науката
Писмо: 
Изх. 18/20.02.2014 година
 
  НПСС България - Становища Предложения по проекта от 11.02.2014г. на Наредба № 34 от 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Вид: Становище
Адресирано до: Таня Андреева - Министър на здравеопазването
Писмо: Изх. 41/18.03.2014 година
 
 
НПСС България - Становища Позиция за подобряване качеството на образование в Р. България
Вид: 
Позиция
Адресирано до: 
Доц. Румяна Коларова - Министър на образованието и науката
Писмо
Изх. 132/28.08.2014 година
 
 
НПСС България - Становища Стратегия за развитие на висшето образование в Р. България
Вид: 
Позиция
Адресирано до: 
Доц. Румяна Коларова - Министър на образованието и науката
Писмо
Изх. 133/28.08.2014 година
 
 
НПСС България - Становища Стратегия за развитие на висшето образование в Република България
Вид: 
Позиция
Адресирано до: Проф. Тодор Танев - Министър на образованието и науката
ПисмоИзх. 187/12.11.2014 година
 
 
НПСС България - Становища Стимулиране на научноизследователската дейност и добрите резултати чрез стипендии от ЕС.
Вид: 
Позиция
Адресирано до: Проф. Тодор Танев - Министър на образованието и науката, Проф. Николай Денков - Зам.-министър на образованието и науката
ПисмоИзх. 207/27.11.2014 година
 
 
НПСС България - Становища Законопроект за държавния бюджет за 2015 година
Вид: 
Позиция
Адресирано до: 
Милена Дамянова - Предесдател на ПК по образование и наука към 43-то НС
Писмо: Изх. 212/09.12.2014 година
 
 

За контакти

02 4414 990