С мисия за качествено образование!

Членове на Общото събрание на НПСС

Общото събрание се състои от представителите на студентските съвети на висшите училища в Република България, съгласно Държавният регистър на акредитираните висши училища. Студентският съвет се представлява от един представител с право на глас, който е Председателят или избран и делегиран писмено представител на Студентския съвет, и до двама представители с право на съвещателен глас в Общото събрание на НПСС. Общото събрание е върховен орган на управление на НПСС. Общото събрание на НПСС се състои от:
 1. Студентски съвет на Аграрен университет - Пловдив
 2. Студентски съвет на Академия на МВР - София
 3. Студентски съвет на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
 4. Студентски съвет на Американски университет в България - Благоевград
 5. Студентски съвет на Бургаски свободен университет - Бургас
 6. Студентски съвет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Варна
 7. Студентски съвет на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново
 8. Студентски съвет на Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна
 9. Студентски съвет на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" - Долна Митрополия
 10. Студентски съвет на Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
 11. Студентски съвет на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София
 12. Студентски съвет на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
 13. Студентски съвет на Висше училище по застраховане и финанси - София
 14. Студентски съвет на Висше училище по мениджмънт - Варна
 15. Студентски съвет на Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив
 16. Студентски съвет на Висше училище по телекомуникации и пощи - София
 17. Студентски съвет на Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София
 18. Студентски съвет на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив
 19. Студентски съвет на Европейски политехнически университет - Перник
 20. Студентски съвет на Икономически университет - Варна
 21. Студентски съвет на Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София
 22. Студентски съвет на Колеж по туризъм - Благоевград
 23. Студентски съвет на Лесотехнически университет - София
 24. Студентски съвет на Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна
 25. Студентски съвет на Медицински университет - Плевен
 26. Студентски съвет на Медицински университет - Пловдив
 27. Студентски съвет на Медицински университет - София
 28. Студентски съвет на Международно висше бизнес училище - Ботевград
 29. Студентски съвет на Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски" - София
 30. Студентски съвет на Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново
 31. Студентски съвет на Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София
 32. Студентски съвет на Национална спортна академия "Васил Левски" - София
 33. Студентски съвет на Национална художествена академия - София
 34. Студентски съвет на Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров" - София
 35. Студентски съвет на Нов български университет - София
 36. Студентски съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив
 37. Студентски съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
 38. Студентски съвет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София
 39. Студентски съвет на Стопанска академия "Димитър Ценов - Свищов
 40. Студентски съвет на Театрален колеж "Любен Гройс" - София
 41. Студентски съвет на Технически университет - Варна
 42. Студентски съвет на Технически университет - Габрово
 43. Студентски съвет на Технически университет - София
 44. Студентски съвет на Тракийски университет - Стара Загора
 45. Студентски съвет на Университет за национално и световно стопанство - София
 46. Студентски съвет на Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
 47. Студентски съвет на Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
 48. Студентски съвет на Университет по хранителни технологии - Пловдив
 49. Студентски съвет на Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас
 50. Студентски съвет на Химикотехнологичен и металургичен университет - София
 51. Студентски съвет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен
 52. Студентски съвет на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

За контакти

02 4414 990