С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

НПСС с ново ръководство за мандат 2020-2022

НПСС с ново ръководство за мандат 2020-2022

Печат Е-мейл
(1 глас)

С изключително присъствие от 50 висши училища, Общото събрание на Национално представителство на студентските съвети избра вчера, 08 Февруари 2020 година, Председател за мандат 2020 - 2022 година.
Даниел Парушев е новият Председател на НПСС, който организацията избра на отчетно-изборното си събрание, състояло се в залата на Националния студентски дом в София. Той получи подкрепата на 32 делегати от Общото събрание.

 

Даниел Парушев е представител на Университета за национално и световно стопанство. Обучава се в магистърска програма „Мениджмънт на недвижимата собственост“. В платформата си Парушев залага на открита и прозрачна работа с колегите си и институциите в страната, актуализиране на правилника на НПСС, създаване на Етичен кодекс и Етична комисия, както и национален студентски омбудсман. В платформата си Даниел Парушев залага работа с петима заместници в следните ресори: Учебна и научна дейност, Социално-битови въпроси, Международно сътрудничество, културна дейност, Здравеопазване и спорт. По негово мнение стипендиите за докторанти трябва да бъдат обвързани с минималната работна заплата.

В представянето си Парушев отбеляза, че ще наблегне на стратегическата визия за управление на НПСС и превръщането на организацията в образец за всички студентски съвети в страната, развивайки политики в сферата на академично, научно и пазарно развитие на студентите, докторантите, курсантите и специализантите.

В мандат 2020-2022 ръководството на НПСС ще продължи акцента върху прилагането и обмена на добри практики от Европейския студентски съюз за усъвършенстване работата на НПСС.

В рамките на Отчетното-изборно събрание беше избран нов Изпълнителен съвет, който ще подпомага работата на Председателя и ще води оперативната дейност на организацията. Членове на колективния орган са:
1. Даниел Парушев – представител на Университет за национално и световно стопанство, който като Председател на НПСС влиза по право;
2. Симона Михайлова – представител на Международно висше бизнес училище;
3. Видин Кирков – представител на Медицински университет – София;
4. Али Мисанков – представител на Югозападен университет "Неофит Рилски";
5. Делян Плачков – представител на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите;
6. Александър Узунов – представител на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий";
7. Нора Ангелова – представител на Химикотехнологичен и металургичен университет;
8. Камелия Йорданова – представител на Технически университет – Варна.

Мандатна програма на Даниел Парушев за 2020-2022 година

Общото събрание на НПСС определи и Контролен съвет на организацията, който ще следи за законосъобразността на решенията и всички дейности, които са свързани с работата. Съставът му е както следва:
1. Йозлем Кюлджева – представител на Медицински университет – Пловдив;
2. Мартина Стоянова – представител на Академия на Министерство на вътрешните работи;
3. Силвия Заркова – представител на Стопанска академия "Димитър А. Ценов";
4. Стефка Бангова – представител на Висше училище по сигурност и икономика;
5. Стоян Иванов – представител на Колеж по туризъм - Благоевград

Снимки от събитието

Предстои, организацията да избере заместник-председатели и секретариат, които ще работят в мандат 2020-2022 година.


За контакти

02 4414 990