С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Зам.-председателят на НПСС беше избран за секретар на КРСМСО

Зам.-председателят на НПСС беше избран за секретар на КРСМСО

Печат Е-мейл
(0 гласа)

Представител на НПСС зае важна позиция в Комисията по разпределение на свободните места в студентските общежития в гр. София (КРСМСО).

На проведено събрание единодушно бе гласувано доверие на г-жа Лидия Даскалова - зам.-председател на организацията, да заема функцията Секретар на Комисията.

Дейността на КРСМСО е от първостепенно значение за студентите, настанени в общежитията на висшите училища в гр. София и в тези на "Студентски столове и общежития" ЕАД.

В началото на всяка академична година университетите разпределят свободните места помежду си, като тези, които имат налични свободни места, отстъпват на други, които се нуждаят от такива. По този начин, чрез съвместни усилия, Комисията успява да обезпечи настаняването на всички студенти, които се нуждаят от общежитие.

Предстоящата академична година ще донесе нови предизвикателства, тъй като много от общежитията ще бъдат затворени за ремонт, съгласно отпуснатите от Правителство целеви средства. Поради тази причина, в бъдещата безпрецедентна ситуация, Комисията следва да изготви график за стартиране и завършване на ремонтните дейности по такъв начин, че да бъдат засегнати в най-малка степен нуждите на студентите за настаняване в общежитие.

На последното си заседание КРСМСО взе решение и по друг важен въпрос - този за сумата на държавната субсидия за леглоден и храноден (1,30 лв. и 3,60 лв. към момента). Единодушно бе прието да се подкрепи искане за увеличаване на тази сума респ. на 2,00 лв. и на 5,00 лв. Екипът на Националното представителство на студентските съвети също взе решение да подкрепи подобно искане.


За контакти

02 4414 990