С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Председателят на НПСС разговаря с ректора на БСУ

Председателят на НПСС разговаря с ректора на БСУ

Печат Е-мейл
(0 гласа)

Председателят на Националното представителство на студентските съвети посети Бургаския свободен университет, където проведе среща с ректора на висшето училище проф. д.п.н. Галя Христозова.
Срещата се проведе при спазване на противоепидемичните мерки и е по инициатива на ръководството на НПСС, което е заложило в своята програма провеждането на активен диалог с институциите в страната. Това е част от целенасочените усилия за укрепване на добрите взаимоотношения и сътрудничество с висшите училища.

Проф. Христозова посреща Даниел Парушев с думите, че отношенията между двете институции са традиционно добри и трябва да останат такива и в бъдеще. Това е от ключово значение, защото в процесите по формирането на стратегиите, политиките и затвърждаване на качественото образование голяма роля играят студентите.

В разговора двамата обсъдиха и насоките на бъдещите отношения между двете страни, както и функционирането на БСУ в условията на епидемична обстановка. Ректорът се похвали, че в условията на криза институцията е успяла да отговори на потребностите на студентите за обучение в дигитална среда, за чието развитие в университета се работи от години.

Ректорът на БСУ постави като въпрос с голямо значение обсъждането на студентското кредитиране и възможностите студентите в задочна форма на обучение също да се възползват от тази форма на финансиране, за да получат образование. Според проф. Христозова, в този смисъл, отношението на държавата към обучаващите се в задочна форма е крайно дискриминационно. Тя счита, че висшите училища и НПСС следва категорично да се обединят около позицията, че възможностите за кредитиране трябва да бъдат по-гъвкави и да обхващат повече студенти.

По време на срещата беше обсъдена и политиката на държавата за предоставяне на стипендии за студентите с отличен успех, които към момента имат право да получават само обучаващите се в държавните висши училища. Председателят на НПСС пое ангажимента темата да бъде обсъдена с екипа на НПСС, за да се търси решение, което да елиминира дискриминационните моменти за отличните студенти в частните висши училища.

В края на срещата двете страни се разбраха да поддържат активен диалог и сътрудничество по важните въпроси, които касаят студентите. Очертани бях параметрите на съвместни дейности по решаване на въпросите, свързани с поставяне в условия на дискриминация учещите в частните висши училища.


За контакти

02 4414 990