С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

НПСС отбелязва 03 Декември

НПСС отбелязва 03 Декември

Печат Е-мейл
(0 гласа)

Днес, 03.декември, отбелязваме Международния ден на хората с увреждания. Ние, екипът на НПСС, изразяваме подкрепа към всички граждани със специфични двигателни потребности и тези, които са с нарушени зрителни, говорни или слухови способности.

Съпричастни сме с ежедневните битки, които те водят, и призоваваме всички членове на обществото ни да бъдат по-състрадателни и по-ангажирани с техните проблеми.
Дълбоко вярваме, че солидарността не се изразява чрез думи, а чрез действия. Ето защо Националното представителство на студентските съвети стартира национално проучване под наслов "Достъпна среда за всеки студент", чиято главна цел е да се събере информация от университетите в цялата страна за достъпността на техните бази, общежития и спортни комплекси. Проучването ще отнеме няколко месеца, като резултатите от него ще бъдат описани подробно в доклад, който ще представим пред компетентните институции.

Предстои да бъде изготвена анкета, която ще се попълва свободно и от всеки студент, желаещ да вземе участие в проучването. Целта е да съберем информация от три различни източника - ректори на висшите училища, директори на поделенията "Социално-битово обслужване" и самите студенти. По този начин ще придобием възможно най-обективна представа за липсите на необходимите съоръжения и ще имаме възможността да изчислим какъв финансов ресурс е необходим в национален мащаб за тяхното изграждане.

Отбелязването на днешния ден стартира през далечната 1992 г. когато Генералната асамблея на ООН го обявява за Международен ден на хората с увреждания. Целта на отбелязването му е политиците и институциите да бъдат мотивирани непрестанно да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпа до общата архитектурна среда на хората с увреждания; достъп до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.

Във връзка тази цел, ние от НПСС ще направим всичко по силите си, за да съберем нужната информация, за да насочим вниманието на компетентните институции в България върху тази тема от първостепенна важност. Ще настояваме за широк обществен диалог и целево отпускане на средства за изграждане на необходимите съоръжения, които е крайно време да бъдат изградени. Тъй като всеки студент заслужава да се обучава в една достъпна университетска среда, която да отговаря на европейските стандарти!
Защото развитието на една държава си проличава от грижата й към най-уязвимите и нуждаещите се граждани. И е време този проблем да бъде генерално разрешен, а не отново отлаган във времето.


За контакти

02 4414 990