С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Председателят на НПСС Даниел Парушев се срещна с ректора на МГУ

Председателят на НПСС Даниел Парушев се срещна с ректора на МГУ

Печат Е-мейл
(0 гласа)

Ректорът на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” разговаря с председателя на Националното представителство на студентските съвети – г-н Даниел Парушев.

Срещата между двамата се проведе при спазване на противоепидемичните мерки и е по инициатива на ръководството на НПСС, което е заложило в своята програма провеждането на активен диалог с институциите в страната и затвърждаване на комуникационните отношения с висшите училища. В рамките на своята програма за мандат 2020-2022 година ръководството на НПСС залага прозрачност при работата на организацията и активностите, които следва да съпътстват общата работа на ръководните представители.

По време на срещата двамата обсъдиха обучението в онлайн среда с отдалечен достъп, както и предпочитанията на ръководството на МГУ за обучение в присъствена форма. Ректорът на висшето училище Проф. Копрев сподели пред председателя на НПСС, че МГУ разполага с необходимото пространство съотносимо към брой студенти така, че квадратната площ да бъде достатъчна, за да могат да се спазват противоепидемичните мерки от студентите. В разговора двете страни коментираха бъдещите ремонтни дейности на общежитията на МГУ, както и важната роля на студентите при мониторинга, който следва да се налага върху строителните фирми.

От своя страна проф. Копрев се похвали с отличните си отношения с представителите на студентите в Студентския съвет на МГУ и изрази задоволство от това, че председателят на Студентски съвет – Мая Минкова е избрана за член на контролния съвет на НПСС.

В хода на разговора между двамата обект на коментар беше и качеството на обучение и възрастта на преподаватели, които ректорът коментира с взетото решение да се обърне сериозно внимание на студентите с много добри резултати, които да бъдат привлечени като бъдещи преподаватели и учени. Той подчерта, че обучаващите се добри студенти в МГУ имат сигурна реализация с високи доходи, което прави висшето училище като предпочитано при избора на студентите.

В края на своята среща двамата изразиха готовност за поддържане на активен диалог между двете институции, за да се работи за подобряване на социално-битовата среда и реализация на обучаващите се в страната и в частност в МГУ.


За контакти

02 4414 990