Печат на тази страница
НПСС подписа споразумение за сътрудничество с АФА.

НПСС подписа споразумение за сътрудничество с АФА.

Публикувана в Новини.

(1 глас)
Председателят на Националното представителство на студентските съвети – Даниел Парушев беше домакин на подписване на договора за стратегическо сътрудничество с Академичен фолклорен ансамбъл „Иван Тодоров”.
Сътрудничеството се подписва във връзка с водената от ръководството политика за прозрачност при формирането на политики и отношения с неправителствения сектор и институциите в страната, както и в синхрон за намеренията на ръководството за подпомагане процесите за съхраняване на българските традиции и изкуство.
Председателят на НПСС Даниел Парушев постави акцент в хода на разговорите, че за студентската общност е важно да се работи активно за запазване на българските традиции и обичаи, както и да се насърчава и популяризира българското фолклорно творчество и танци.
Академичен Фолклорен Ансамбъл (АФА) е създаден през 1957 година към Студентски дом на културата в град София и се счита за един от най-старите танцови ансамбли в България.
Започнали съществуването си благодарение на група ентусиазирани студенти, днес при нас танцуват хора на различна възраст. Събрани заедно от обичта към родното танцово фолклорно изкуство, всички те посвещават свободното си време за изучаване на българските народни танци, песни и обичаи. Успехите на АФА се дължат на тяхната любов и желанието да пазят и да популяризират автентичния фолклорен танц.