С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

НПСС връчи наградите Студент на годината за 2021

НПСС връчи наградите Студент на годината за 2021

Печат Е-мейл
(4 гласа)
Националното представителство на студентските съвети отличи на официална церемония най-успешните студенти на България в ХV-тото издание на Националния приз „Студент на годината".
Официалната церемония се проведе в Аула Максима на Университет по архитектура, строителство и геодезия от 19:00 часа на 08 Април /петък/ 2022 година.
Събитието беше под патронажа на г-н Румен Радев – Президент на Република България.
Жури в състав от водещи експерти в различните сфери определиха в 14 категории призьорите, които имат доказани постижения на национално и международно ниво в научната, културната, спортната и други области, свързани с образователния процес.
 
 
Жури на Национален приз – „Студент на годината за 2021г. “:
- Даниел Парушев – Председател на НПСС;
- Ирена Атанасова – Народен представител и Председател на Парламентарна комисия по образование и наука към 47-мото Народно събрание;
- Мария Димитрова – Министерство на правосъдието;
- д-р Петя Петкова – Министерство на земеделието;
- Подполковник Валентин Георгиев – Главен експерт към Министерство на отбраната;
- Александра Бойчева – Министерство на образованието и науката;
- Милена Стоянова – Министерство на образованието и науката;
- проф. Александър Николов – ВОН на КНСБ;
- доц. Даниела Пастармаджиева – Съюз за стопанска инициатива;
- проф. Мария Славова – Президент на Европейски политехнически университет
- доц. д-р Анета Антонова – Зам.-ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
- доц. д-р инж. Емад Абдулахад – Декан на Строителен факултет към Университета за архитектура, строителство и геодезия;
- чл. кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев – Декан на Архитектурен факултет към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;
- проф. д-р Ани Белчева – Зам.-ректор по учебна дейност на Медицински университет – Пловдив;
- проф. д-р Виолета Горчева – Зам.-декан на Вокален факултет към Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“;
- проф. Цветана Стоянова – Зам.-ректор на Университет за национално и световно
стопанство.
 
Спонсори и Партньори на събитието са Студентски столове и общежития, Медицински университет – София, Медицински университет – Пловдив, Технически университет – София, Университет по Архитектура, строителство и геодезия, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Аптеки 36.6, професор Диляна Вичева – Заместник-ректор на Медицински университет – Пловдив, професор Владо Ставрев, Клуб Пловдив Оптимист Интернешънъл, ТВ Европа, Магура ААД, Nova news, Българско национално радио, Монитор БГ и България ОНР.
 
Официални гости на събитието бяха:
- акад. Николай Денков – Министър на образованието и науката;
- Надежда Йорданова – Министър на правосъдието;
- Йордан Божилов – Заместник-министър на отбраната;
- Ирена Атанасова – Народен представител и Председател на Парламентарна комисия по образование и наука към 47-мото Народно събрание;
- Милко Пенев – Народен представител и член на Парламентарна комисия по здравеопазване към 47-мото Народно събрание;
- Иван Ченчев – Народен представител и Председател на Парламентарна комисия по въпросите на децата, младежта и спорта към 47-мото Народно събрание;
- Настимир Ананиев – Народен представител в 47-мото Народно събрание;
- Мюмюн Мюмюн - Народен представител и член на Парламентарна комисия по образование и наука към 47-мото Народно събрание;
- проф д-р инж. Лиляна Вълчева – Председател на Висше образование и наука при Конфедерация на независимите синдикати в България;
- проф. д-р инж. Иван Марков – Ректор на Университета за архитектура, строителство и геодезия;
- доц. д-р Анета Антонова – Заместник-ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
- проф. д-р Цветана Стоянова – Заместник-ректор на Университет за национално и световно стопанство;
- проф. д-р Ани Белчева – Заместник-ректор на Медицински университет – Пловдив’;
- проф. Мирослава Раковска – Заместник-ректор на Университет за национално и световно стопанство;
- доц. д-р Надя Чернева – Заместник-ректор на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
- проф. Иванка Павлова – Заместник-ректор на Университет за библиотекознание и информационни технологии;
- доц. д-р Нели Грозева – Заместник-ректор на Тракийския университет;
- проф. Татяна Янчева – Заместник-ректор на Национална спорта академия „Васил Левски”;
- проф. Мария Славова – Президент на Европейски политехнически университет;
- Васка Бакларова – Председател на Съюз на стопанска инициатива;
- чл.-кор. проф. д-р на арх. н. Атанас Ковачев – Ръководител на катедра в Архитектурен факултет към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;
- доц. д-р инж. Емад Абдулахад – Декан на Строителен факултет към Университета за архитектура, строителство и геодезия;
- проф. д-р Виолета Горчева – Заместник-декан на Вокален факултет към Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“;
- доц. Драгомир Стефанов – Главен секретар по чуждестранните студенти в Университета за национално и световно стопанство;
- доц. Ангел Йорданов – Преподавател в Медицински университет – Плевен;
- Слави Пачалов – Експерт по бърза медицинска помощ;
- Аркади Шарков – Здравен икономист;
- проф. Саня Терзиева – Ректор на Химико-технологичен и металургичен университет;
- доц. д-р Даниел Йорданов – Председател на НПСС за мандат 2006 – 2008 година;
- подпол. Валентин Георгиев – Главен експерт към Министерство на отбраната.
 
Ръководството на НПСС взе решение да връчи специалната награда на НПСС за принос и партньор, който е в лицето на Министерството на образованието и науката и по-спициално – академик Николай Денков.
 
Националният приз „Студент на годината" има мисията да популяризира постиженията на българските студенти от всички области на висшето образование пред българската общественост. Той се учредява в началото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България и до днес продължава да отличава най-изявените студенти в страната. Събитието хвърля светлината на прожекторите върху истински трудолюбиви и талантливи млади хора, които показват на масата, че с упоритост и желание може да се постигне много. Тези вдъхновяващи личности запалват искрата на познанието сред младежите и служат за пример за подражание, който тласка напред обществото.
 
Ние трябва да познаваме своите успешни студенти, да им създаваме още по-голямо поле за изява и да ги поощряваме за постигнатите резултати. Само така ще съхраним и разгърнем силата и бъдещето на България. Именно затова Националното представителство организира този престижен конкурс – за да събере на едно място студентската общност и да й представи постиженията на отличилите се сред нея.
 
Повече информация за всички номинирани и победители в категориите по ред на класиране може да видите във визитките по-долу.
Призьорите и номинираните в конкурса са:
 
Педагогически науки - Пламен Хаджиев
Студент в четвърти курс на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Български език и история“, успех 5,74. Автор е на доклади, свързани с европейското културно-историческо наследство. Съавтор е на помагало по Гражданско образование. Участва в международна академична програма „Живописна България. БЪЛГАРСКИ ЛИТЕРАТУРНИ МАРШРУТИ“ под егидата на вицепрезидента на Р. България. Носител е на награда от конкурс за мултимедийна презентация „Социалните умения – умения за успех през моите очи“ на Фондация идентичност. Научните му интереси са свързани с изследване на стратегиите, структурата и функциите на преподаването.
 
Хуманитарни науки – Радослав Смаилов
Студент във втори курс в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ в две паралелни магистърски програми „Българската история в балкански и европейски контекст“ и „Съвременни тенденции в обучението по БЕЛ“, среден успех 6,00. Носител е на множество награди, стипендиант е на фондация „Еврика“. Радослав има над 20 научни публикации (10, от които в последната година) в специализирани издания. Носител е на първи награди от конкурси за есета и художествени текстове. Изследванията му са с фокус върху средновековния български елит и мястото му на международната сцена. Реализира проучвания, свързани с методиката на обучението по роден и чужд език.
 
Стопански науки – Елена Таракова
Студент в четвърти курс в Университет за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводство“, успех 5,76. Владее английски и руски език. Участва в множество състезания, на които заема първи места – Световно студентско състезание „Schneider Go Green“ – финалист за Югоизточна Европа и Национална олимпиада по “Счетоводство и одит”. Получава специална награда в конкурс ,,Млад одитор“, стипендиант е на Фондации “Атанас Буров” и на Фондация “Еврика”. Победител е в Студент на годината УНСС 2021.
 
Правни науки - Росица Тонева
Студент в пети курс в Университет за национално и световно стопанство, специалност „Право“, успех 6,00. Учи паралелно в Парижки университет Сорбона и Университет Корнел. Владее английски, немски и испански език. Притежава магистърска степен по мениджмънт от Лондонско бизнес училище, Обединено Кралство. Завършва с отличие и попада в топ 10 на дипломантите от специалност Бизнес и международни отношения. Избрана е за представител на класа в LBS Consulting Club и LBS Family Business Club. Заема призови места от световното студентско състезание „Schneider Go Green“ – финалист за Югоизточна Европа и на Национална олимпиада по счетоводство и одит. Носител е на специалната награда в конкурс ,,Млад одитор“. Стипендиант е на Фондация “Атанас Буров”.
 
Природни науки, математика и информатика – Полина Петкова
Студент трети курс в Нов български университет, специалност „Киберсигурност“, успех 5,88. Изявява се както в сферата на авиацията, така и в областта на киберсигурността. Владее английски и немски. Има редица участия на олимпиади и конференции. Носител е на стипендия на името на „Джон Атанасов“ за постижения в овладяването на компютърните науки на Фондация „ЕВРИКА” за учебната 2021/2022 година.
 
Технически науки – Ивайло Петров
Студент в четвърти курс на Технически университет Варна, специалност „Информационни и комуникационни технологии“, успех 5,95. Владее английски език. Работи за международни компании като Младши специалист информационна сигурност, Ръководител ИТ проекти, експерт в управлението на проекти, оператор на дигитални портфейли, който осъществява лиценз за опериране с електронни пари. Притежава множество сертификати и курсове в сферата на информационните технологии.
 
Аграрни науки и ветеринарна медицина – Ивана-Антония Гайдарова
Студент в трети курс в Тракийски университет – Стара Загора, специалност „Ветеринарна медицина“. Успех 5,07. Тя е активен участник в научно-изследователски проекти в инвитро изследвания на биологичната активност на дву и трикомпонентни формулировки. Има публикации в научни конференции и семинари в направлението, в което се обучава. Студента има множество активности и в спортната дейност, първенец е в национални универсиади по баскетбол, заема второ място в университетски шампионат по ръгби.
 
Здравеопазване – Айлин Фейзуллова
Студент в шести курс в Медицински университет София, специалност „Медицина“, успех 6,00. Владее английски език. Притежава награди и отличия - Стипендия на фондация "Еврика" 2021г., Стипендия на БЛС – 2020 и 2021 г., награда - "Писмо до Хипократ" по случай 103 г. МУ София и МФ. Печели 3-то място на IBCS 2021 г. и става Студент на годината на Медицински факултет на МУ София 2020 г. Участва в 38-та Национална среща на АСМБ, гр. Плевен, в Седмица на медицинското образование“ гр. Пловдив 2020г. Издава научни публикации и взима участие в редица научни конгреси, стажове и практики. Занимава се и активно със спорт - състезава се на Маратони София, Пловдив и Маратон до Алеко 2021г., както и участва в Националния университетски шампионат с Университетския отбор по Волейбол.
 
Спорт – Ерика Зафирова
Студент в четвърти курс в Национално спортна академия „Васил Левски“, специалност Художествена гимнастика, успех 5,73. Владее английски език. Част е от националния отбор по художествена гимнастика, които са олимпийски шампиони от игрите в Токио през 2021 година. Притежател на множество шампионски титли и медали от световни и европейски първенства по художествена гимнастика.
 
Изкуства – Дарина Дикова
Студент в трети курс в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, специалност „Пиано“. Успех 6,00. Владее английски френски и немски език. Носител на множество награди от национални и международни конкурси и концерти. Изучава допълнително орган, чембало и композиция. В свободното си време пише поезия и проза. Има изпълнени редица авторски концерти и премиери, включително и посветени на националния празник на България.
 
Сигурност и отбрана – Мадлен Пенева
Курсант-старшина в пети курс в Национален военен университет „Васил Левски“, специалност ,,Материални средства, придвижване и транспорт“, успех 5,73. Владее английски, руски и френски език. Има десетки публикации в реферирани и индексирани издания в България, Латвия, САЩ и др. Има изходящи мобилности в Полша, Румъния и Литва. Носител на Академичната награда ,,3-ти март“, както и на награда на Община Велико Търново за постигнат най-висок успех и научни изяви.
 
Чуждестранен студент в България – Надежда Нефедова
Надежда е родена в Москва, където завършва средното си образование. Има бакалавърска степен по Информатика в Икономическия университет във Варна. В момента е студент в четвърти курс в Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов”, специалност Фармация, успех 6,00. Притежава множество сертификати и грамоти за преминати курсове, автор на редица научни публикации и доклади на теми, свързани със синтеза на ароматни киселини. Съавтор на научна публикация, одобрена за представяне в Седмия фармацевтичен бизнес форум и Научно-практическа конференция “Дигитални решения и иновации във фармацевтичната практика и образование - предизвикателства и възможности”.
 
Студент доброволец - Стефан Иванов
Специализант в Медицински университет – Пловдив, специалност „Медицина“, успех 5,80. Владее английски и немски език. Член е на Студентския съвет към Медицински университет – Пловдив. Автор е на многобройни научни публикации и проекти. Взима участие в редица конференции и обучения в областта на научното направление, в което се обучава. Той е активен участник като доброволец в борбата срещу Ковид-19 в кампанията „Заедно ще успеем“.
 
Докторант на годината - Теодор Ангелов
Докторант първа година, Медицински университет – София, катедра Неврология, тема на дисертационния труд: „Клинико-генетично проучване на мотоневронните болести”. Владее английски, немски, френски и испански език. Стипендиант на Европейската мрежа за невромускулни заболявания. Член на Столична лекарска колегия към Български лекарски съюз, Член на Българско дружество по неврология, асоцииран член на Европейската академия по неврология, член „Специализанти и изследователи” на Европейската академия по неврология. Участва в десетки международни конференции. Носител на приза Студент на годината през 2020 година в категория „Медицина“.
 
Студент на годината на 2021 година - Цветелина Стефанова
Студент втори курс Русенски университет, специалност Електротехника, електроника и автоматика, успех 6,00. Участва в множество форуми, школи, семинари. Избрана е сред десетте най-добри студенти в стипендиантската програма на Huawei, където завършва три онлайн курса с 1000 точки от 1000 възможни. Член е на Залата на славата на Международната олимпиада по лингвистика със завоювани един сребърен и два бронзови медала в индивидуалното състезание при три участия в престижната проява. Печели бронзов медал на Националната студентска олимпиада по математика и първо място в Първия кръг на Университетската олимпиада по програмиране. Председател на студентския клон на обществото за пакетиране на електроника към Русенския университет. От 2021 г. е член на международната организация Институт за инженери по електротехника и електроника и на Националната комисия за организиране и провеждане на националната олимпиадата по лингвистика.
Притежава отлични умения в областта на програмирането и софтуерното инженерство, с ниво 6 според Националната квалификационна рамка. Участва в международни проекти по програма Еразъм+ и в редица доброволчески инициативи. Занимава се и с квилинг, творческо писане и народни танци.
 

За контакти

02 4414 990