С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

НПСС се срещна със зам.-министъра на отбраната

НПСС се срещна със зам.-министъра на отбраната

Печат Е-мейл
(0 гласа)
„Изграждането на нов тип лидери и командири изисква цялостна промяна във военното образование и е сред приоритетите на служебния кабинет на Министерството на отбраната. Процесът е комплексен и кореспондира с модернизацията на въоръжените сили, повишаването на социалния статус на военнослужещите и усъвършенстването на кадровия модел за тяхното развитие.“ Това каза заместник-министърът на отбраната Теодора Генчовска на среща с ръководството на Националното представителство на студентските съвети.
В срещата участваха Председателят на НПСС - Даниел Парушев и представители на студентските съвети във Военна академия „Г. С. Раковски“, Националния военен университет „Васил Левски“, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
Фокусът на дискусията беше поставен върху регламентирането на статута на курсантите и необходимостта от промени в нормативната база, свързани с подобряване на социално-битовите условия във висшите военни училища и повишаване на възнагражденията на обучаемите.
 
Заместник-министър Генчовска посочи, че компенсирането на недостига от финансови средства за подобряване на материално-техническата база и битовите условия във висшите военни училища може да бъде постигнато с увеличаването на бюджета на Министерството на отбраната до 2% от БВП. За да има приемственост в усилията за решаване на проблемите, тя предложи представители на студентските съвети от висшите военни училища да бъдат включени в работата по актуализиране на нормативната база. Заместник-министърът на отбраната увери курсантите и студентите, че техните предложения ще допълнят усилията на ръководния състав на висшите военни училища и на експертите от Министерството на отбраната за решаване на поставените въпроси.
В срещата, която се проведе в Министерството на отбраната, участваха представители на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“.

За контакти

02 4414 990