С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

НПСС на среща с г-н Васил Китов

НПСС на среща с г-н Васил Китов

Печат Е-мейл
(1 глас)
Среща между НПСС и дългогодишния служител на министерството на образованието и науката г-н Васил Китов се проведе в офиса на националната организация. Инициативата за провеждане на среща е във връзка с уточняване на факти и събития около учредяването на представителството на студентските съвети тогава и вече днешното Национално представителство на студентските съвети. Разговорът между председателя на НПСС г-н Даниел Парушев и г-н Китов пренесе участниците повече от двадесет и три години назад във времето, когато се инициира създаването на студентските общности във висшите училища и формирането на студентските съвети.
Снимки от срещата
Г-н Китов разказа пред младите хора ролята на министерството на образованието и науката при водените тогава политики, в които неразделна част са били и студентите. Редица събития и факти бяха изложени в изказването на г-н Васил Китов, които ще бъдат отразени в предстоящото издание на хартиен носител на НПСС.
Председателят на НПСС благодари от името на организацията за всички положени усилия и съдействие, които г-н Китов е извършил като служител и е подпомогнал създаването на НПСС, както и съдействал за диалога между МОН и НПСС (тогавашно ПСС).
Г-н Васил Китов е една от личностите, познат и още като „баща“ на организацията. Прозвището произлиза от активността му като тогавашен служител на министерството на образованието и науката, отговарящ за комуникацията между институцията и студентите, както и от силното изразено застъпничество при основаването на НПСС като национална студентска организация.

За контакти

02 4414 990