С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Председателят на НПСС участва в обучителен семинар на СС

Председателят на НПСС участва в обучителен семинар на СС

Печат Е-мейл
(0 гласа)
Председателят на Националното представителство на студентските съвети в Република България участва в обучителен семинар на новоизбрания състав на Студентския съвет на УНСС. В рамките на семинара Председателят на НПСС Даниел Парушев запозна членовете на Студентския съвет с дейността на НПСС и водените политики на организацията в последните три години.
В последните три години НПСС води активна политика по отношение участието на студентите в процесите на вземане на решения, както и насърчаване на студентското самоуправление във висшите училища. Организацията е затвърдила отношенията си със студентските общности във висшите училища и подпомага процеса на повишаване на знанията и ученията на студентските представители в Студентските съвети.
В рамките на семинара бяха проведени и избори за ново ръководство на Студентския съвет на УНСС за мандат 2023-2025 година. Общото събрание на организацията избра за неин председател за мандата г-н Илиян Чабуклийски, докторант в катедра „Недвижима собственост“, а за секретар бе избран Калоян Стефанов, студент трети курс, специалност „Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език“.
С единодушно гласуване бе приет и екипът за студентския сенат, предложен от новоизбрания председател: Тони Стоянова, студентка четвърти курс, специалност “ Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“; Габриела Методиева, студентска трети курс, специалност „Международни икономически отношения“; Максим Садинов, студент трети курс, специалност „Финанси“; Александър Чанков, студент трети курс, специалност „Финансов контрол“; Даниел Желязков, студент трети курс, специалност „Бизнес информатика“. Ангел Стойков, който беше председател на Съвета в мандат 2023 - 2021 получи почетния знак на НПСС за принос към работата на националната студентска организация.

За контакти

02 4414 990