С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

НПСС на среща в Министерство на отбраната

НПСС на среща в Министерство на отбраната

Печат Е-мейл
(0 гласа)
Заместник-министърът на отбраната - о.р. ген.-лейт. Атанас Запрянов беше домакин на инициираната от Националното представителство на студентските съвети среща.
Срещата в Министерство на отбраната се проведе по инициатива на председателя на НПСС – Даниел Парушев в изпълнение на мандатната програма на ръководството на националната студентска организация за периода 2022-2024 година. В нея ръководството на НПСС заложи политики по отношение на студентите, курсантите, докторантите и специализантите във всички висши училища в страната.

"Разликата между работа и служба е огромна. Офицерът се доказва всеки ден."- сподели с курсантите заместник-министърът на отбраната - о.р. ген.-лейт. Атанас Запрянов на станалата вече традиционна среща с представители на висшите военни училища в Република България. Срещата, проведена в Министерство на отбраната, на която присъстваха и офицери на ръководни позиции в министерството и лично председателят на НПСС – Даниел Парушев, се проведе в чисто диалогична форма.
Представители на специализираните военни висши училища бяха обучаеми с изграден авторитет и име в национален и международен мащаб: курсант-главен старшина Димо Савов от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", курсант-старши сержант Борислав Иванов от ВВВУ "Георги Бенковски", курсант-старши сержант Цветомир Крамарски от НВУ "Васил Левски" и студент Денислав Иванов от ВА "Георги Раковски".
Зададените от младите лидери въпроси, свързани с материалната база на висшите военни училища, усъвършенстването на тренажорната подготовка, статута и възнаграждението на курсантите и други предмети на дискусия от изключителна важност за обучението и мотивацията, намериха изчерпателни отговори в лицето на заместник-министъра и офицерите, присъстващи на срещата. Те също така увериха обучаемите, че на базата на драматичните промени в средата за сигурност, все по-усилено се работи за осъществяване на ускорена модернизация на Българската армия, но и за подобряване социалното положение и кариерно развитие на най-важния капитал в нея - личния състав; хората с пагони, избрали призванието да бъдат офицери, сержанти и войници.
"Новата техника, която се очаква да придобие Българската армия, изисква и изключително сериозно отношение от курсантите към учебния процес." - сподели заместник-министърът, насърчавайки обучаемите да продължават да се стремят към високото.
Председателят на НПСС – Даниел Парушев подчерта, че подобни срещи са от изключително важно значение и ролята на Курсантско-студентските съвети във висшите училища е от важно значение за намиране на баланса при водените политики по отношение на обучението и социалната среда на курсантите. Той увери страните, че в лицето на Националното представителство на студентските съвети имат сигурен партньор и могат винаги да разчитат на организацията.

За контакти

02 4414 990