С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

НПСС партнира на научен форум в УНСС

НПСС партнира на научен форум в УНСС

Печат Е-мейл
(0 гласа)
„България в Шенгенското пространство – нови хоризонти пред българската икономика и туризъм“ беше темата на поредната Студентска научна конференция под патронажа на ректора на УНСС - проф. д-р Димитър Димитров, която се проведе в Голяма конферентна зала на УНСС. Присъстваха представители на ректорското ръководство, декани на факултети, ръководители катедри, председателят на Националното представителство на студентските съвети в Република България за мандат 2020-2024 година - Даниел Парушев, секретарят на НПСС - Преслава Петранова, Илиян Чабуклийски - председател на Студентския съвет (СС) при УНСС, Калоян Стефанов - секретар на СС, който беше и модератор на събитието, преподаватели и студенти.
6e6f4 DSC 7260
Главният секретар на НПСС – Преслава Петранова приветства всички участници от името на националната студентска организация. Тя поздрави Студентски съвет на УНСС за инициативата и спомена, че студентските представителства трябва да вземат пример за активното участие и насърчаване на студентите в научната и развойна дейност.
Представиха се 15 научни разработки по темата „България в Шенгенското пространство – нови хоризонти пред българската икономика и туризъм“, които засегнаха ползите за България от присъединяването към шенгенското пространство – улесняване на пътуванията, разширяване на пазара, достъп до по-голям пазар на труда. Коментираха се и предизвикателствата, необходимостта от административни промени и търсенето на баланс между свободата и сигурността. Всички презентации изтъкваха икономическите, социални и културни предимства за нашата страна, ставайки член на шенгенското пространство.
Журито в състав: проф. д-р Цветана Стоянова, проф. д-р Марияна Янева, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, доц. д-р Елена Симеонова, ръководител на катедра „Политология“, доц. д-р Светла Бонева, декан на факултет „Международна икономика и политика“, Преслава Петранова от НПСС и Илиян Чабуклийски, изслуша всички презентации и оцени както съдържателността на текста, така и начина на представяне.

За контакти

02 4414 990