С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Наемите за общежитията няма да се вдигат през следващата учебна 2022/2023 година.

Наемите за общежитията няма да се вдигат през следващата учебна 2022/2023 година.
Наемите за общежитията няма да се вдигат през следващата учебна 2022/2023 година.
На 11-ти юли Националното представителство на студентските съвети в Република България проведе среща с директора на Студентски столове и общежития (ССО) – г-н Сергей Миланов. Срещата беше водена от председателя на НПСС г-н Даниел Парушев, като участниците и инициаторите в нея бяха членовете на постоянната комисия към НПСС по социално-битовите въпроси на учащите, както и присъстваха представители от други университети.
Продължава...

За контакти

02 4414 990