С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Ръководството на НПСС се срещна с министъра на образованието и науката

Ръководството на НПСС се срещна с министъра на образованието и науката
Представители от всички органи на управление на Националното представителство на студентските съвети в Република България се срещнаха на първа работна среща с проф. Галин Цоков, който беше избран за министър на образованието и науката в редовния кабинет, гласуван от 49-то Народно събрание.
В срещата от страна на НПСС участваха неговият председател – Даниел Парушев, Доротея Николаева – зам.-председател на организацията и представител на Варненски свободен университет „ Черноризец Храбър“, членовете на Изпълнителния съвет – Виктория Палигорова – представител на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Йоана Йосифова – представител на Нов български университет, членовете на Контролен съвет – Мартин Първанов – представител на Висше училище по телекомуникации и пощи и Стелла Хаджиева от Стопанска академия „Димитър Ценов, съветниците на НПСС – Ангел Стойков от Университета за национално и световно стопанство и Станимир Бояджиев от Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Продължава...

За контакти

02 4414 990