С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

НПСС на среща в Министерство на отбраната

НПСС на среща в Министерство на отбраната
Заместник-министърът на отбраната - о.р. ген.-лейт. Атанас Запрянов беше домакин на инициираната от Националното представителство на студентските съвети среща.
Срещата в Министерство на отбраната се проведе по инициатива на председателя на НПСС – Даниел Парушев в изпълнение на мандатната програма на ръководството на националната студентска организация за периода 2022-2024 година. В нея ръководството на НПСС заложи политики по отношение на студентите, курсантите, докторантите и специализантите във всички висши училища в страната.
Продължава...

За контакти

02 4414 990