С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Позиция на НПСС във връзка с обучението във висшите училища

Позиция на НПСС във връзка с обучението във висшите училища

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Обръщаме се към Вас в качеството си на единствения законоустановен орган за защита правата и интересите на студентите, курсантите, докторантите и специализантите в Република България.
Днес висшето образование е изправено пред огромно предизвикателство, свързано с пандемията, предизвикана от разпространението на Covid-19. Онлайн обучението е алтернативен вариант за преподаватели и студенти в тази извънредна обстановка, но трябва да се отбележи, че дистанционната форма на обучение не замества изцяло присъствената такава.
Продължава...
Ръководството на НПСС проведе среща с представител на Фондация „Заедно в час”

Ръководството на НПСС проведе среща с представител на Фондация „Заедно в час”

Председателят на Национално представителство на студентските съвети и представител на Университета за национално представителство – Даниел Парушев и Зам.-председателят на организацията и представител на Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Лидия Даскалова проведоха среща с Петър Пройков от Фондация „Заедно в час”.

Продължава...
Председателят на НПСС Даниел Парушев се срещна с ректора на МГУ

Председателят на НПСС Даниел Парушев се срещна с ректора на МГУ

Ректорът на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” разговаря с председателя на Националното представителство на студентските съвети – г-н Даниел Парушев.

Срещата между двамата се проведе при спазване на противоепидемичните мерки и е по инициатива на ръководството на НПСС, което е заложило в своята програма провеждането на активен диалог с институциите в страната и затвърждаване на комуникационните отношения с висшите училища. В рамките на своята програма за мандат 2020-2022 година ръководството на НПСС залага прозрачност при работата на организацията и активностите, които следва да съпътстват общата работа на ръководните представители.

Продължава...
ПРИЗИВ на НПСС към студентите в Република България

ПРИЗИВ на НПСС към студентите в Република България

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
Във връзка с нарастващите случаи на пациенти с COVID-19 и отправения апел от страна на Министерството на здравеопазването се обръщаме с призив към цялата студентска общност за набиране на доброволци за работа в болниците в Република България.
След безброй часове, прекарани в упражнения, лекции, стажове и изпити, всички ние сме на прага да се присъединим към гилдията на младите работещи граждани на Република България. Въпреки трудностите на следването и пречките, създадени от пандемията от SARS-CoV-2, ние не се предадохме пред предизвикателствата и продължаваме с общи усилия да допринасяме за благоденствието на страната ни.

Продължава...
НПСС отбелязва 03 Декември

НПСС отбелязва 03 Декември

Днес, 03.декември, отбелязваме Международния ден на хората с увреждания. Ние, екипът на НПСС, изразяваме подкрепа към всички граждани със специфични двигателни потребности и тези, които са с нарушени зрителни, говорни или слухови способности.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

За контакти

02 4414 990