С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Ректорът на УНСС се срещна с ръководство на НПСС

Ректорът на УНСС се срещна с ръководство на НПСС

Сътрудничеството между УНСС и Националното представителство на студентските съвети (НПСС) обсъдиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и новоизбраното ръководство на Националното представителство на студентските съвети в Република България. На срещата присъстваха доц. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционалното и бизнес партньорство и студентски политики, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет (СС), Илиян Чабуклийски, секретар на СС, и Георги Стаматов, председател на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите си.

Председателят на НПСС Даниел Парушев представи членовете на ръководството и заяви, че то е изключително силно, защото в него има студенти и докторанти от големи и малки висши училища – държавни и частни, от София и страната.

Ректорът на УНСС поздрави новото ръководство на НПСС, пожела му успех и изрази убедеността си, че сътрудничеството между Представителството и УНСС ще се обогатява и разширява. „Колкото нашето взаимодействие е по-тясно, толкова по-добри решения ще взимаме, защото обратната връзка по отношение на учебния процес, на социално-битовите въпроси и др. ще бъде по-ефективна. Трябва да търсим общи решения“, посочи проф. Димитров.
Даниел Парушев заяви, че НПСС ще излезе със становище във връзка с осъществяването на превенция срещу заразяване с коронавируса, в което ще настоява за удължаване на семестъра във всички висши училища, както и за постоянна дезинфекция на университетите и студентските общежития.

Проф. Димитров съобщи, че от 6 до 15 март в УНСС са преустановяват учебните занятия и подчерта важността на превенцията. „За първи път се сблъскваме с такъв проблем, но с общи усилия ще го преодолеем. Ако се наложи, ще удължим семестъра“, каза ректорът.

Председателят на СС Ангел Стойков също поздрави новото ръководство на НПСС и го определи като компетентен екип, с нови идеи за развитие на студентското самоуправление. Той изрази задоволство от факта, че негов председател е представителят на УНСС Даниел Парушев. „В сътрудничество с НПСС Студентският съвет ще постави категорично въпросите за намалението на броя студенти, които ще бъдат приети в УНСС през тази година, и за намалението на студентските стипендии“, заяви Стойков.
Ректорът изрази мнение, че е проблем липсата на възможност за дългосрочно планиране на приема, защото бройките стават известни твърде късно. Той се спря и на недостига на места в общежитията на УНСС. „Разпределението на местата по висши училища е правено преди години, когато броят на студентите е бил много различен от сегашния. Ще настояваме разпределението да бъде актуализирано“, каза проф. Димитров.

Лидия Даскалова, зам.-председател на НПСС – представител на СУ „Св. Кл. Охридски“, подкрепи мнението на ректора, че е нужно ново разпределение на местата в студентските общежития между висшите училища.
Даниел Парушев и другите членове на ръководството на НПСС изразиха недоумението си, че поради оспорване на техния избор Представителството все още не е получило своя бюджет.

Доц. Стоянова също поздрави новото ръководство на НПСС и му пожела успех. Според нея Представителството трябва категорично да постави въпроса за драстичното намаление на приема в УНСС, особено в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“. Председателят на НПСС увери, че ще настоява МОН да даде отговор на този въпрос.
„Надявам се срещи като днешната да станат регулярни, защото сме едно цяло“, каза ректорът проф. Димитров.

Продължава...
Екипът на НПСС с нови зам.-председатели и главен секретар

Екипът на НПСС с нови зам.-председатели и главен секретар

На 24.02.2020 г. в офиса на Националната студентска организация се проведе първото заседание на Изпълнителния съвет за мандат 2020-2022 година. Събранието започна с водосвет и пожелания за успех и просперитет на ръководния екип и цялата организацията през новия мандат.

Продължава...
НПСС с ново ръководство за мандат 2020-2022

НПСС с ново ръководство за мандат 2020-2022

С изключително присъствие от 50 висши училища, Общото събрание на Национално представителство на студентските съвети избра вчера, 08 Февруари 2020 година, Председател за мандат 2020 - 2022 година.
Даниел Парушев е новият Председател на НПСС, който организацията избра на отчетно-изборното си събрание, състояло се в залата на Националния студентски дом в София. Той получи подкрепата на 32 делегати от Общото събрание.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

За контакти

02 4414 990