С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Мариян Ников
Ръководствата на НПСС и ЮЗУ се срещнаха в Благоевград

Ръководствата на НПСС и ЮЗУ се срещнаха в Благоевград

Ръководството на Национално представителство на студентските съвети се срещна със заместник-ректорите на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д.изк. Йордан Гошев, доц. д-р Иванка Станкова и доц. д-р Ицка Дерижан. Основните въпроси поставени от председателя на НПСС Даниел Парушев (УНСС), заместник-председателя Лидия Даскалова (СУ "Св. Климент Охридски"), Нора Ангелова (ХТМУ) и Стоян Иванов (Колеж по туризъм в Благоевград) бяха свързани с обучението от дистанция по време на пандемия, студентските общежития, както и с провеждането на семестриалните и държавните изпити в Югозападния университет "Неофит Рилски".

Абонамент чрез RSS

За контакти

02 4414 990