С мисия за качествено образование!

Позиции на НПСС за 2012 година

НПСС България - Становища
2012 ГОДИНА  
 
 
new Семестриалните такси за учебната 2012/2013 година
Вид: Становище

Адресирано до: Красимир Вълчев - Главен секретар на Министерство на образованието, младежта и науката
Писмо: Изх. № 74/12.03.2012 година
 
 
new Участие на НПСС във връзка със стартирала подготовка на Република България за участие в Кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2014 -2020 година
Вид: 
Позиция

Адресирано до: Сергей Игнатов - Министър на образованието, младежта и науката и Томислав Дончев - Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Писмо: Изх. № 101/05.04.2012 година
 
 
new Участие на студенти в Съвета по наука към Столична община
Вид: Позиция

Адресирано до: Йорданка Фандъкова - Кмет на Столична община
Писмо: Изх. № 204/17.07.2012 година
 
new Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висше образование
Вид: 
Становище
Адресирано до:
 Огнян Стоичков - Председател на Комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта в 41-то Народно събрание
Писмо: 
Изх. № 205/18.07.2012 година
 
 
new Законопроект за Държавния бюджет на Република България за 2013 година
Вид:
 Становище

Адресирано до: Огнян Стоичков - Председател на Комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта в 41-то Народно събрание
Писмо: Изх. № 252/23.10.2012 година
 
new Законопроект за за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти
Вид: Становище

Адресирано до: Сергей Игнатов - Министър на образованието, младежта и науката
Писмо: Изх. № 261/06.11.2012 година
 
 
new Концепция за Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж за периода 2014-2020 година
Вид: Становище

Адресирано до: Сергей Игнатов - Министър на образованието, младежта и науката и Томислав Дончев - Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Писмо: Изх. № 263/06.11.2012 година
 
new Водната база на Национална спортна академия "Васил Левски" в Несебър
Вид:
 Становище

Адресирано до: Цецка Цачева - Председател на 41-то Народно събрание и Огнян Стоичков - Председател на Комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта в 41-то Народно събрание
Писмо: Изх. № 264/06.11.2012 година
 
new Необходимост от незабавни мерки в държавната политика, касаеща обучението на студентите медици
Вид:
 Становище

Адресирано до: Десислава Атанасова - Министър на здравеопазването
Писмо: Изх. № 317/15.11.2012 година
 

За контакти

02 4414 990