С мисия за качествено образование!

Постоянни комисии

За улесняване и подпомагане на дейността на НПСС се създават комисии. Те биват постоянни и временни. Ресорът и броят на членовете им се определя от ОС по предложение на ИС на НПСС. Съставът на постоянните комисии се гласува от Общото събрание на НПСС. По свое решение ОС може да добавя нови постоянни комисии, извън посочените в чл.41, ал.(4) с цел оптимизиране работата на НПСС. Временните комисии се създават по предложение на ОС, ИС или Председателя на НПСС. Те работят по конкретен проблем и се разпускат след отчет пред органа, който я е предложил.

 
 • Постоянна комисия по учебна и научна дейност (КУНД)
  1. Ангел Стойков – УНСС (председател)
  2. Кристиян Маджуров - УНСС
  3. Ерай Шакир – МУ-Пловдив
  4. Веселина Стефанова - ТУ-Габрово
  5. Илиян Кордев – ТУ-София
  6. Антонио Стоичков – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Постоянна комисия по социално-битови въпроси (КСБВ)
  1. Лидия Даскалова – СУ „Св. Климент Охридски“(председател)
  2. Христо Козаров – Аграрен университет
  3. Дейвид Ганчев – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
  4. Петър Андонов – Аграрен университет
  5. Калина – СУ „Св. Климент Охридски“
  6. Виктория Палигорова – ПУ „Паисий Хилендарски“
  7. Йозлем Кюлджева – МУ- Пловдив
  8. Илиян Чабуклийски – УНСС
 • Постоянна комисия по здравеопазване (КЗ)
  1. Божидар Касабов – МУ-Варна (председател)
  2. Ерай Шакир – МУ-Пловдив
  3. Йозлем Кюлджева – МУ-Пловдив
  4. Константина Каракадиева – МУ-Плевен
  5. Людмила Борисова – МУ-София
 • Постоянна комисия по международна дейност и сътрудничество (КМДС)
  1. Станимир Бояджиев – РУ „Ангел Кънчев“ (председател)
  2. Симона Михайлова – МВБУ
  3. Нора Ангелова – ХТМУ
  4. Антонио Стоичков – СУ „Св. Климент Охридски“
  5. Кристиян Маждуров – УНСС
  6. Йоана Йосифова – НБУ

 • Постоянна комисия по културна дейност и масови мероприятия (ККДММ)
  1. Петър Стефанов– АМТИИ (председател)
  2. Преслава Петранова– НХА
  3. Антонио Дачовски– НМА „Проф. Панчо Владигеров“
  4. Доротея Николаева – ВСУ „Черноризец Храбър“
  5. Мария Андонова – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
  6. Симеон Козаров – БТУ
  7. Венелина Петкова – НХА
 • Постоянна комисия по спортна дейност (КСД)
  1. Иван Пенков – НСА „Васил Левски“ (председател)
  2. Ангел Стойков – УНСС
  3. Стоян Кабаков – ТрУни
  4. Ива Койчева – ПУ „Паисий Хилендарски“
  5. Стела Хаджиева – СА „Димитър А. Ценов“
  6. Елена Прокопова – НСА „Васил Левски“
  7. Симеон Козаров – БТУ
 • Постоянна комисия по правни въпроси (КПВ)
  1. Виктория Палигорова – ПУ „Паисий Хилендарски“ (председател)
  2. Йоана Йосифова – НБУ
  3. Станимир Бояджиев – РУ „Ангел Кънчев“
  4. Ангел Иванов – РУ „Ангел Кънчев“
  5. Дейвид Ганчев – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
 • Постоянна комисия по проектна дейност (КПД)
  1. Константина Каракадиева – МУ-Плевен (председател)
  2. Делян Плачков – ВУАРР
 • Постоянна комисия по сигурност и отбрана (КСО)
  1. Мадлен Пенева – НВУ „Васил Левски“ (председател)
  2. Иво Киров– ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“
  3. Димо Савов – ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“
  4. Йоана Данчева – ВВВУ „Георги Бенковски“
  5. Георги Лолов - ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“
 • Постоянна комисия по връзки с обществеността и реклама (КВОБР)
  1. Емилия Хинкова – УАСГ (председател)
  2. Преслава Асенова – НХА
  3. Ива Койчева – ПУ „Паисий Хилендарски“
  4. Доротея Николаева – ВСУ „Черноризец Храбър“
  5. Антонио Дачовски – НМА „Проф. Панчо Владигеров“
  6. Десислава Комунова – БТУ
 

За контакти

02 4414 990