С мисия за качествено образование!

Постоянни комисии

За улесняване и подпомагане на дейността на НПСС се създават комисии. Те биват постоянни и временни. Ресорът и броят на членовете им се определя от ОС по предложение на ИС на НПСС. Съставът на постоянните комисии се гласува от Общото събрание на НПСС. По свое решение ОС може да добавя нови постоянни комисии, извън посочените в чл.41, ал.(4) с цел оптимизиране работата на НПСС. Временните комисии се създават по предложение на ОС, ИС или Председателя на НПСС. Те работят по конкретен проблем и се разпускат след отчет пред органа, който я е предложил.

 
 • Постоянна комисия по учебна и научна дейност (КУНД)
  - Йоана Йосифова - Нов български университет
  - Илия Даракчиев - Технически университет - София
  - Веселина Стефанова - Технически университет - Габрово
  - Петър Андонов - Аграрен университет - Пловдив
  - Елица Дочевска - Висше военноморско училище "Никола Й. Вапцаров"
  - Пея Карова - Университет по хранителни технологии

 • Постоянна комисия по социално-битови въпроси (КСБВ)
  - Христо Козаров - Аграрен университет
  - Иван Лесов - Югозападен университет "Неофит Рилски"
  - Виктория Палигорова - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  - Илия Даракчиев - Технически университет - София
  - Велимир Йорданов - Университет по архитектура, строителство и геодезия
  - Александър Узунов - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
  - Илиян Чабуклийски - Университет за национално и световно стопанство

 • Постоянна комисия по международна дейност (КМД)
  - Нора Ангелова - Химикотехнологичен и металургичен университет
  - Станимир Бояджиев - Русенски университет "Ангел Кънчев"
  - Ирина-Андре Чавушян - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"
  - Йордан Блажев - Университет по архитектура, строителство и геодезия
  - Здравко Кюлевчиев - Технически университет - София
  - Симона Михайлова - Международно висше бизнес училище

 • Постоянна комисия по проектна и културна дейност (КПКД)
  - Виктория Монева - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"
  - Мария Гуркова - Университет по библиотекознание и информационни технологии
  - Йордан Блажев - Университет по архитектура, строителство и геодезия
  - Лидия Георгиева - Университет по хранителни технологии
  - Виктория Карамилева - Медицински университет - Пловдив
  - Антонио Дачовски - Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
  - Златомир Иванов - Икономически университет - Варна

 • Постоянна комисия по здравеопазване (КЗ)
  - Виктория Карамилева - Медицински университет - Пловдив
  - Костадин Тошев - Тракийски университет - Стара Загора

 • Постоянна комисия по спортна дейност (КСД)
  - Иван Пенков - Национална спортна академия "Васил Левски"
  - Ивайло Кръстев - Военна академия "Георги С. Раковски"
  - Иван Лесов - Югозападен университет "Неофит Рилски"
  - Кристиян Маджуров - Университет за национално и световно стопанство
  - Спартак Михайлов - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
  - Александър Узунов - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
  - Александър Георгиев - Висше военноморско училище "Никола Й. Вапцаров"
  - Красимир Ръжев - Стопанска академия "Д. А. Ценов"
  - Васил Цонков - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
  - Рая Димитрова - Национална спортна академия "Васил Левски"

 • Постоянна комисия по правни въпроси (КПВ)
  - Йоана Йосифова - Нов български университет
  - Божидара Георгиева - Нов български университет
  - Виктория Палигорова - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  - Виктор-Кристиян Василев - Югозападен университет "Неофит Рилски"
  - Спартак Михайлов - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
  - Иванка Ладжова - Европейски политехнически университет

 • Постоянна комисия по отбрана и сигурност (КОС)
  - Елица Дочевска - Висше военноморско училище "Никола Й. Вапцаров"
  - Александър Георгиев - Висше военноморско училище "Никола Й. Вапцаров"
  - Ивайло Кръстев - Военна академия "Георги С. Раковски"
  - Денислав Иванов - Военна академия "Георги С. Раковски"
  - Иванка Ладжова - Европейски политехнически университет
  - Ивана Гиздова - Национален военен университет " Васил Левски"
  - Цветомир Крамарски - Национален военен университет "Васил Левски"

 • Постоянна комисия по връзки с обществеността (КВО)
  - Ирена-Андре Чавушян - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"
  - Йордан Блажев - Университет по архитектура, строителство и геодезия
  - Симона Михайлова - Международно висше бизнес училище
  - Маргарита Моллова - Висше училище по сигурност и икономика

 • Постоянна комисия по институционално и бизнес сътрудничество (КИБС)
  - Кристиян Маджуров - Университет за национално и световно стопанство
  - Нора Ангелова - Химикотехнологичен и металургичен университет
  - Виктория Монева - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Асен Диамандиев"
  - Васко Николов - Технически университет - София
  - Станимир Бояджиев - Русенски университет "Ангел Кънчев"
 •  

За контакти

02 4414 990