С мисия за качествено образование!

Постоянни комисии

За улесняване и подпомагане на дейността на НПСС се създават комисии. Те биват постоянни и временни. Ресорът и броят на членовете им се определя от ОС по предложение на ИС на НПСС. Съставът на постоянните комисии се гласува от Общото събрание на НПСС. По свое решение ОС може да добавя нови постоянни комисии, извън посочените в чл.41, ал.(4) с цел оптимизиране работата на НПСС. Временните комисии се създават по предложение на ОС, ИС или Председателя на НПСС. Те работят по конкретен проблем и се разпускат след отчет пред органа, който я е предложил.

 
 • Постоянна комисия по учебна и научна дейност (КУНД)
  В процес на избиране!
 • Постоянна комисия по социално-битови въпроси (КСБВ)
  В процес на избиране!
 • Постоянна комисия по здравеопазване (КЗ)
  В процес на избиране!
 • Постоянна комисия по международна дейност и сътрудничество (КМДС)
  В процес на избиране!

 • Постоянна комисия по културна дейност и масови мероприятия (ККДММ)
  В процес на избиране!
 • Постоянна комисия по спортна дейност (КСД)
  В процес на избиране!
 • Постоянна комисия по правни въпроси (КПВ)
  В процес на избиране!
 • Постоянна комисия по проектна дейност (КПД)
  В процес на избиране!
 • Постоянна комисия по сигурност и отбрана (КСО)
  В процес на избиране!
 • Постоянна комисия по връзки с обществеността и реклама (КВОБР)
  В процес на избиране!
 

За контакти

02 4414 990