С мисия за качествено образование!

Постоянни комисии

За улесняване и подпомагане на дейността на НПСС се създават комисии. Те биват постоянни и временни. Ресорът и броят на членовете им се определя от ОС по предложение на ИС на НПСС. Съставът на постоянните комисии се гласува от Общото събрание на НПСС. По свое решение ОС може да добавя нови постоянни комисии, извън посочените в чл.41, ал.(4) с цел оптимизиране работата на НПСС. Временните комисии се създават по предложение на ОС, ИС или Председателя на НПСС. Те работят по конкретен проблем и се разпускат след отчет пред органа, който я е предложил.

 
 • Постоянна комисия по учебна и научна дейност (КУНД)
  1. Ангел Стойков – УНСС (председател)
  2. Кристиян Маджуров – УНСС
  3. Ерай Шакир – МУ-Пловдив
  4. Веселина Стефанова - ТУ-Габрово
  5. Илиян Кордев – ТУ-София
  6. Ивайло Кардашев – УНИБИТ
  7. Яна Гюзелева - ИУ-Варна
 • Постоянна комисия по социално-битови въпроси (КСБВ)
  1. (председател)
  2. Христо Козаров – Аграрен университет
  3. Дейвид Ганчев – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
  4. Петър Андонов – Аграрен университет
  5. Калина Петрова – СУ „Св. Климент Охридски“
  6. Виктория Палигорова – ПУ „Паисий Хилендарски“
  7. Йозлем Кюлджева – МУ-Пловдив
  8. Илиян Чабуклийски – УНСС
  9. Иван Лесов – ЮЗУ "Неофит Рилски"
  10. Лидия Георгиева – УХТ
  11. Ангел Стойков – УНСС
  12. Марина Цветкова – ИУ-Варна
  13. Спартак Михайлов - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
 • Постоянна комисия по здравеопазване (КЗ)
  1. Божидар Касабов – МУ-Варна (председател)
  2. Ерай Шакир – МУ-Пловдив
  3. Йозлем Кюлджева – МУ-Пловдив
  4. Константина Каракадиева – МУ-Плевен
  5. Людмила Борисова – МУ-София
  6. Мария Челебиева – МУ-Плевен
  7. Ангел Димитров – МУ-Плевен
  8. Светослав Стоянов – МУ-Варна
  9. Георги Хаджиев - СУ "Св. Климент Охридски"
 • Постоянна комисия по международна дейност и сътрудничество (КМДС)
  1. Станимир Бояджиев – РУ „Ангел Кънчев“ (председател)
  2. Симона Михайлова – МВБУ
  3. Нора Ангелова – ХТМУ
  4. Кристиян Маждуров – УНСС
  5. Емилия Хинкова – УАСГ
  6. Илиян Илиев - ВУСИ
  7. Горан Сечков - МВБУ
  8. Ангел Димитров – МУ-Плевен
  9. Михаил Михайлов - ИУ-Варна
  10. Преслава Петранова – НХА
  11. Мария Андонова – НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"
  12. Ангел Иванов – РУ „Ангел Кънчев“
  13. Вирхиния Сентено – РУ „Ангел Кънчев“

 • Постоянна комисия по културна дейност и масови мероприятия (ККДММ)
  1. Петър Стефанов– АМТИИ "Асен Диамандиев" (председател)
  2. Преслава Петранова– НХА
  3. Антонио Дачовски– НМА „Проф. Панчо Владигеров“
  4. Доротея Николаева – ВСУ „Черноризец Храбър“
  5. Мария Андонова – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
  6. Симеон Козаров – Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
  7. Венелина Петкова – НХА
  8. Божидара Георгиева – НБУ
  9. Лидия Георгиева – УХТ
  10. Ирина Андре – АМТИИ "Асен Диамандиев"
  11. Йозлем Кюлджева – МУ-Пловдив
  12. Вирхиния Сентено – РУ "Ангел Кънчев"
  13. Станимир Бояджиев - РУ "Ангел Кънчев"
 • Постоянна комисия по спортна дейност (КСД)
  1. Иван Пенков – НСА „Васил Левски“ (председател)
  2. Стоян Кабаков – ТрУни
  3. Ива Койчева – ПУ „Паисий Хилендарски“
  4. Елена Прокопова – НСА „Васил Левски“
  5. Симеон Козаров – Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
  6. Радослав Христов – СУ "Св. Климент Охридски"
  7. Веселина Христова – УНИБИТ
  8. Цветомир Крамарски – НВУ "Васил Левски"
  9. Иван Лесов - ЮЗУ "Неофит Рилски"
 • Постоянна комисия по правни въпроси (КПВ)
  1. Виктория Палигорова – ПУ „Паисий Хилендарски“ (председател)
  2. Йоана Йосифова – НБУ
  3. Ангел Иванов – РУ „Ангел Кънчев“
  4. Дейвид Ганчев – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
  5. Божидара Георгиева – НБУ
  6. Любомир Стефанов – УХТ
  7. Спартак Михайлов – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
  8. Радослав Христов – СУ „Св. Климент Охридски“
  9. Доротея Николаева – ВСУ „Черноризец Храбър“
 • Постоянна комисия по проектна дейност (КПД)
  1. Константина Каракадиева – МУ-Плевен (председател)
  2. Делян Плачков – ВУАРР
  3. Мария Гуркова - УНИБИТ
  4. Мария Челебиева - МУ-Плевен
  5. Йоана Йосифова – НБУ
  6. Ивайло Кардашев - УНИБИТ
  7. Мартин Първанов – ВУТП
  8. Десислава Събева - Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
  9. Василена Христова – УНИБИТ
  10. Елица Дочевска – ВВМУ "Никола Й. Вапцаров"
  11. Антонио Дачовски - НМА "Проф. Панчо Владигеров"
 • Постоянна комисия по сигурност и отбрана (КСО)
  1. (председател)
  2. Иво Киров – ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“
  3. Димо Савов – ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“
  4. Йоана Данчева – ВВВУ „Георги Бенковски“
  5. Георги Лолов - ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“
  6. Иванка Ладжова – Европейски политехнически университет
  7. Илиян Илиев - ВУСИ
  8. Цветомир Крамарски - НВУ "васил левски"
  9. Николай Радославов – ВА "Георги С. Раковски"
  10. Денислав Иванов – ВА "Георги С. Раковски"
  11. Александър Узунов – ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
  12. Елица Дочевска - ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“
 • Постоянна комисия по връзки с обществеността и реклама (КВОБР)
  1. Десислава Събева – Университет "Проф. д-р Асен Златаров" (председател)
  2. Ива Койчева – ПУ „Паисий Хилендарски“
  3. Преслава Желева - ХТМУ
  4. Айлин Алиосман – ХТМУ
  5. Йордан Блажев – УАСГ
  6. Цветан Митев – ВСУ „Черноризец Храбър“
  7. Денислав Иванов - ВА "Георги С. Раковски"
 

За контакти

02 4414 990