С мисия за качествено образование!

Данни на НПСС

Наименование на организацията BG: Национално представителство на студентските съвети в Република България ( НПСС )
Наименование на организацията EN: National assembly of students’ councils of Bulgaria ( NASC )

Адрес на организацията BG: 1000, София, пл. "Народно събрание" № 10, Национален студентски дом, стая 411
Адрес на организацията EN: Sofia 1000, Narodno Sabranie Sq. 10 National Student's House, Floor 4

БУЛСТАТ: BG 130 301 327

МОЛ: Ангел Стойков


Банкова сметка: BG 67 STSA 9300 0026 7543 94
BIC код на банката: STSABGSF
Обслужваща банка: "Банка ДСК" АД

The National assembly of students’ councils founded in March 2000 in city of Svishtov, in concordance with Bulgarian laws on Higher Education. Since then NASC has 52 student councils, as many as the amount of legitimate universities in Bulgaria. That is why NASC is the only legal organization representing about 180 000 Bulgarian students. Every university has an official delegate who is part of the general assembly. Our central office is downtown Sofia, located in the National student house just infront of the Bulgarian Parliament.

За контакти

02 4414 990