С мисия за качествено образование!

Протоколи от ОС

РЕГИСТЪР НА ПРОТОКОЛИТЕ
от проведени заседания на Общото събрание на НПСС

 

 • Протоколи от заседания на ОС за 2024 година
В процес...
 • Протоколи от заседания на ОС за 2023 година 
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/11.02.2023 година   
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/13.05.2023 година     
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 3/07.10.2023 година   
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 4/02.12.2023 година   
 • Протоколи от заседания на ОС за 2022 година
 • Протоколи от заседания на ОС за 2021 година
 • Протоколи от заседания на ОС за 2020 година
 • Протоколи от заседания на ОС за 2019 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/16.02.2019 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/01.06.2019 година    
iconfinder media record 216317  Протокол на ОС № 3/02.11.2019 година
 
iconfinder media record 216317  Протокол на ОС № 4/15.12.2019 година
 

 • Протоколи от заседания на ОС за 2018 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/10.02.2018 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/24.03.2018 година  
 
iconfinder media record 216317  Протокол на ОС № 3/17.11.2018 година
 
iconfinder media record 216317  Протокол на ОС № 4/16.12.2018 година
 

 • Протоколи от заседания на ОС за 2017 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/25.02.2017 година    
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/10.06.2017 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 3/18.11.2017 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 4/17.12.2017 година  

 •  Протоколи от заседания на ОС за 2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/06.02.2016 година    
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/24.04.2016 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 3/19.11.2016 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 4/17.12.2016 година  

 • Протоколи от заседания на ОС за 2015 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/21.02.2015 година    
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/28.03.2015 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 3/28.11.2015 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 4/12.12.2015 година  

 
 • Протоколи от заседания на ОС за 2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/08.02.2014 година     
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/04.04.2014 година   
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 3/07.06.2014 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 4/22.11.2014 година  

 • Протоколи от заседания на ОС за 2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 1/16.02.2013 година   
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 2/27.02.2013 година   
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 3/18.05.2013 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 4/02.11.2013 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ОС № 5/20.12.2013 година    

 • Протоколи от заседания на ОС за 2012 година
iconfinder media record 216317
 
iconfinder media record 216317
 
iconfinder media record 216317
 
iconfinder media record 216317
 
 

 • Протоколи от заседания на ОС за 2011 година
iconfinder media record 216317 Протоколи на ОС за 2011 година             
       
       
       


 

За контакти

02 4414 990