С мисия за качествено образование!

Проекти

Национален приз "Студент на годината"
директен сайт: www.studentnagodinata.eu 

Националният приз “Студент на годината” е учреден през 2006 година по решение на Общото събрание на Националното представитесто на студентските съвети. Основната идея на конкурса е всяка година да бъдат отличавани най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища и това да се превърне в традиция.
Конкурсът си поставя задача да популяризира постиженията на българските студенти пред цялото българско общество и се провежда под патронажа на Министъра на образованието и науката.
Целта на конкурса е всяка година да бъдат удостоени студенти от различни области на висшето образование за постигнати от тях значими резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.


Летен университет - Национални летни студентски игри (Summer University)
директен сайт: www.summer.npss.bg 

Националните летни студентски игри "Летен университет" е проект, стартирал като „Национални студентски игри” през 2002 година. Първото издание на летните игри се провежда в с. Кранево, община Балчик през същата година. На по-късен етап проектът се именува „Летен университет”. През 2009 година инициативата приема наименованието Национални летни студентски игри "Летен университет". Основна идея на Летния университет е да развие студентския спорт, като излъчи комплексен победител в непрофесионалния и професионален студентски спорт измежду студенти от всички висши училища.Чрез проекта НПСС си поставят за цел да популяризират масовия непрофесионален и професионален спорт сред студентите, както и да се привлече по-голям брой активно занимаващи се със спорт в свободното си време студенти към Уиверситетските спортни клубове за участие в междууниверситетски спортни състезания.


Зимен университет - Национални зимни студентски игри (Winter University)
директен сайт: www.winter.npss.bg 

Националните зимни студентски игри "Зимен университет" се организира за първи път през 2009 година, известен под името „Зимен университет”. В първото издание на проекта на Националното представителство на студентските съвети участват 110 студента от България. Проведени са състезания в няколко дисциплини, а също така е изнесена лекция за развитето на висшето образование във висшите училища.
През 2010 година проектът прераства в масово спорно мероприятие под името Национални студентски зимни игри, в което се състезават над 215 студента от висшите училища в България. С приключването на Зимните игри през 2010, организационният комитет си постави следващата цел – организиране на балкански зимен спортен фестивал, а именно Балканиада, чиято цел е да се включат студенти от балканските държави Сърбия, Македония, Босна и Херциговина, Гърция и Турция. През 2011 година събитието придобива по-глобален мащаб и в него вече се състезават 350 участника от цялата страна.


Национален конкурс "Носители на просвета"
директен сайт: www.nositeli.npss.bg  

Проектът се организира по случай 24 май - Деня на Славянската писменост и българската култура. Конкурсът цели да събере, покаже и популяризира именно онези положителни събития, идеи, послания и личности в България, които свързваме с темите за развитието и по-доброто бъдеще на българската култура, образование и наука.
В проекта могат да участват всички български студенти в бакалавърска или магистърска степен, обучаващи се в български или чуждестранни висши училища. В отделни случаи ще бъдат допуснати до участие и материали на ученици (в 11-ти/12-ти клас) или наскоро завършили студенти.


Център "Кариери"
директен сайт: www.karieri.npss.bg 

Национален център "Кариери" на НПСС е уеб платформа събираща на едно място информация за стажантски програми, практики, обучения, конкурси, семинари, симпозиуми, обучения и събития, които спомагат за изграждането на компетенциите на студентската младеж. Платформата цели да подпомага информационния поток от инициативите на висшите училища, институции и НПО сектор, които работят за активно младежко общество и спомагат за усъвършенстване на нови знания, умения и компетенции сред студентите.
Целите, които си поставяме с тази платформа, са свързани с желанието ни да обединим потоците от информации в областта на кариерното ориентиране на студентската младеж в страната.

За контакти

02 4414 990