С мисия за качествено образование!

НПССНПСС България - Становища
2020 -2021 ГОДИНА  
 
 
Вид: Позиция
Адресирано до: Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката, Ректорите на висшите училища в България, Сергей Миланов - Изп. директор на "ССО" ЕАД
Писмо: Изх. 026/31.03.2021 година
 
 
Вид: Становище
Адресирано до: Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката, Министерски съвет
Писмо: Изх. 009/11.02.2021 година
 
 
Вид: Позиция
Адресирано до: Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката, Ректорите на висшите училища в България, Сергей Миланов - Изп. директор на "ССО" ЕАД
Писмо: Изх. 005/13.01.2021 година

 
Вид: Позиция
Адресирано до: Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката, Ректорите на висшите училища в България, Студентските съвети
Писмо: Изх. 224/15.12.2020 година
 
 
Вид: Позиция
Адресирано до: Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката, Проф. Анастас Герджиков - Председател на Съвета на ректорите, Ректорите на висшите училища в България, Сергей Миланов - Изп. директор на "ССО" ЕАД
Писмо: Изх. 215/07.12.2020 година
 
 
Вид: Призив
Адресирано до: Студентската общност, младите хора
Писмо: Изх. 209/03.12.2020 година
 
 
Вид: Позиция
Адресирано до: др.
Писмо: Изх. 190/26.10.2020 година
 
 
Вид: Позиция
Адресирано до: Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката, Народни представители в 44-то Народно събрание, Бойко Борисов - Министър-председател на Република България, Цвета Караянчева - Председател на Народното събрание и др.
Писмо: Изх. 166/28.07.2020 година
 
 
Вид: Становище
Адресирано до: Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 164/17.07.2020 година
 
 
Вид: Позиция
Адресирано до: Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката, ректори на ВУ, Студентски съвети
Писмо: Изх. 162/14.07.2020 година
 
 
Вид: Позиция
Адресирано до: Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община, Александър Александров - Изп. директор на "Топлофикация София" ЕАД, Доц. Диана Ковачева - Омбудсман на Република България, Асоциация на топлофикационните дружества в България, Петко Горанов - кмет на район "Студентски"
Писмо: Изх. 115/01.06.2020 година
 
 
Вид: Позиция
Адресирано до: Красимир Каракачанов - Министър на отбраната, Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката, Боил Банов - Министър на културата, Кирил Ананиев - Министър на здравеопазването, ректори на ВУ, Студентски съвети
Писмо: Изх. 112/20.05.2020 година
 
 
Вид: Позиция
Адресирано до: Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката, Боил Банов - Министър на културата, ректори на ВУ по изкуства
Писмо: Изх. 108/11.05.2020 година
 
 
Вид: Позиция
Адресирано до: Красимир Вълчев - Министър на образованието, ректори, "ССО" ЕАД", Студентските съвети
Писмо: Изх. 100/06.04.2020 година
 
 
Вид: Призив
Адресирано до:  Студентите, Студентските съвети и висшите училища
Писмо: Изх. 085/16.03.2020 година
 13031

За контакти

02 4414 990