С мисия за качествено образование!

Позиции на НПСС за 2016 година

НПСС България - Становища
2016 ГОДИНА  
 
 
Вид: Становище
Адресирано до: Петър Москов - Министър на здравеопазването, НЗОК и БЛС
Писмо: Изх. 69/31.03.2016 година
 
 
Адресирано до: Меглена Кунева - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 75/15.04.2016 година
 
 
НПСС България - Становища Предоставяне на европейски стипендии и политика на държавата
Вид: Позиция
Адресирано до: Бойко Борисов - Министър-председател, Милена Дамянова - Председател на ПК по образование и наука, Меглена Кунева - Министър на образованието и науката, Владислав Горанов - Министър на финансите 
Писмо: Изх. 89/16.05.2016 година
 
 
НПСС България - Становища Стратегия за младите хора на Столична община (2017-2027г.). София – град на младите и активните
Вид: Позиция
Адресирано до: Столичен общински съвет 
Писмо: Изх. 169/30.09.2016 година
 
 
НПСС България - Становища Позиция на ръководството във връзка с вмешателството в студентското самоуправление в Медицински университет
Вид: Позиция
Адресирано до: Студентски съвет, Ректора на Медицински университет, заинтересованите страни
Писмо: Изх. 216/20.12.2016 година
 

За контакти

02 4414 990