С мисия за качествено образование!

СТРУКТУРА

Контролен съвет на НПСС

Контролният съвет e орган за вътрешен контрол върху дейността на НПСС. За членове на Контролен съвет се избират само членове на Общото събрание с право на глас, отговарящи към момента на избора си на чл.12 ал.(1) т.1 и ал.(3)и(4) от Правилника на НПСС. За членовете на Контролен съвет не могат да бъдат избирани членове на Изпълнителен съвет, Председател на НПСС, Заместник-председатели на НПСС. КС се състои от петима членове, които се избират с явно гласуване за срок от две години. Издигането на кандидатури за членове на Kонтролен съвет се извършва на заседание на Общо събрание.

 • Веселина Стефанова - председател на Контролен съвет
  Технически университет - Габрово
 • Десислава Куманова
  Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

 • Елица Дочевска
  Висше военноморско училище “Никола Й. Вапцаров”

 • Красимир Ръжев
  Стопанска академия “Димитър Ценов”

 • Лидия Георгиева
  Университет по хранителни технологии

За контакти

02 4414 990