С мисия за качествено образование!

Съветници на НПСС

 • Съветник по научно-изследователската дейност
  Яна Гюзелева
   – Икономически университет - Варна

 • Съветник по здравеопазването
  Божидар Касабов
  – Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“

 • Съветник по социално-битовите нъпроси на учащите
  Ангел Стойков – Университет за национално и световно стопанство

 • Съветник по културно-масовите мероприятия
  Петър Стефанов
  – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“

 • Съветник по международната дейност и сътрудничество
  Станимир Бояджиев
  – Русенски университет „Ангел Кънчев“

За контакти

02 4414 990