С мисия за качествено образование!

Общо събрание на НПСС 13.05.2023

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На основание чл.15, ал.1, т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС на 13 Май 2023 година от 11:00 часа в град София с домакин Студентски съвет на Нов български университет, зала „Аула“.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Председателя на НПСС за периода от 11.02.– 12.05.2023 година;
2. Актуална обстановка, политики, позиции и партньорства;
3. Актуализиране състава на Постоянните комисии към НПСС;
4. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития;
5. Разни.
 

Общото събрание ще се проведе в периода 12-14.05.2023 година. в град София с домакин: Студентски съвет на НБУ. Местоположение на залата ще намерите ТУК

На 14.05.2023 година от 09:30 часа в НБУ ще започне обучение за делегатите на НПСС на тема: "Съвременни управленски знания и умения". Програмата може да намерите ТУК

Регистрация за участие в ОС на НПСС се подават до 20:00 часа на 10.05. /Сряда/ чрез платформата: https://forms.gle/mfsEyb4TBhDAUPF38

При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

ОБУЧЕНИЕ
Темата на обучението: "Съвременни управленски знания и умения"
Обучители: доц. д-р Ангел Доралийски и д-р Ивайло Илиев

14.05.2023 година, Начален час: 09:30 часа.

 
За повече информация:
Йоана Йосифова – Студентски съвет на НБУ, тел.: 0884 445442
  • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Правилник на НПСС може да видите ТУК
  • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Резервация на делегатите ТУК - резервация за участие в ОС и настаняване на делегатите
  • Правила за работа на Общото събрание ще намерите ТУК
05 Май 2023 година
град София
 
Даниел Парушев - Председател на НПСС  13031
13031

За контакти

02 4414 990