С мисия за качествено образование!

Общо събрание на НПСС - 01.06.2024 година

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл.15, ал.1, т.1 и т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС в присъствена форма на 01 Юни 2024 г. от 10:00 часа в град Пловдив с домакин Студентски съвет на Медицински университет - Пловдив, Зала: 1-ва аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив (гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 15А).
 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Председателя на НПСС за периода 18.02. – 31.05.2024 година;
2. Доклад на Контролния съвет на НПСС за периода 18.02 - 31.05.2024г.;
3. Утвърждаване на Водещ на Общото събрание на НПСС за мандат 2024 – 2026 година;
4. Обсъждане и приемане на годишен бюджет на НПСС за 2024 година;
5. Обсъждане и приемане на годишен план за дейността на НПСС за 2024 година;
6. Политики, позиции и партньорства на НПСС;
7. Приемане на промени в правилника за дейността на НПСС;
8. Сформиране на постоянните комисии към НПСС;
9. Други.
 

Общото събрание ще се проведе в периода 31.05-02.06.2024г. в град Пловдив, Медицински университет - Пловдив
Регистрация за участие в ОС на НПСС се подават до 20:00 часа на 28.05. чрез платформата: https://forms.gle/FQ6nkWBWCQRbArLQA 

При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

 
За повече информация:
Виктория Карамилева - Студентски съвет на МУ-Пловдив – тел.: 0886 915050
  • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Правилник на НПСС може да видите ТУК
  • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Резервация на делегатите ТУК - резервация за участие в ОС и настаняване на делегатите
  • Правила за работа на Общото събрание ще намерите ТУК
  • Проект на промени в Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България може да видите ТУК
22 Май 2024 година
град София
 
Ангел Стойков - Председател на НПСС  13031
13 1 3671237156963064011 original
13031

За контакти

02 4414 990