С мисия за качествено образование!

Общо събрание на НПСС - 17.02.2024 година

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл.12, ал.2, т.2 и чл.15, ал.1, т.1 и т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо (отчетно-изборно) събрание на НПСС на 17 Февруари 2024 г. от 10:00 часа в град София с домакин Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", Зала: Камерна зала, ет. 1 - сградата на Национален студентски дом (гр. София, пл. „Народно събрание“ No10).
 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад за дейността на НПСС за мандат 2022-2024 година.
2. Доклад на Контролния съвет на НПСС за мандат 2022-2024 година.
3. Процедура по сформиране на Избирателна комисия, съгласно чл. 40 (1) от Правилника на НПСС.
4. Избор на Председател на НПСС за мандат 2024-2026 година.
5. Избор на членове на Изпълнителния съвет на НПСС за мандат 2024-2026 година.
6. Избор на членове на Контролния съвет на НПСС за мандат 2024-2026 година.
7. Предстоящи събития и инициативи на НПСС.
8. Разни.
 

Общото събрание ще се проведе в периода 16-18.02.2024г. в град София в Национален студентски дом.
Регистрация за участие в ОС на НПСС се подават до 20:00 часа на 14.02. /Сряда/ чрез платформата: https://forms.gle/KYT64Aq35wqJQNLP8 

При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

 
За повече информация:
Даниел Парушев – Председател, тел.: 0897 49 6262
Мариян Ников – Администратор на НПСС, тел. 0889 02 4849
  • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Правилник на НПСС може да видите ТУК
  • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Резервация на делегатите ТУК - резервация за участие в ОС и настаняване на делегатите
  • Правила за работа на Общото събрание ще намерите ТУК
  • Платформата на кандидата за председател на НПСС може да разгледате след като кликнете ТУК
09 Февруари 2024 година
град София
 
Даниел Парушев - Председател на НПСС  13031
13 1 3671237156963064011 original
13031

За контакти

02 4414 990