С мисия за качествено образование!

Избори за мандат 2022-2024

Изборни процедури за мандат 2024-2026

На 17 Февруари 2024 година  в гр. София, Национален студентски дом ще бъде проведено Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, на което ще бъде направен отчет за дейността за мандат 2022-2024 година.

В рамките на Общото събрание ще бъдат проведени и избори за нов Председател на организацията, както и членове на ръководството, които ще работят през мандатната програма за 2024-2026 година.

На проведеното Общо събрание на 13 Януари 2024 година в Университет за национално и световно стопанство беше издигната кандидатурата за председател на един делегат от всички висши училища, който надлежно отговаря на нормативните изисквания на ПДОС на НПСС.

Платформата на кандидата за председател на НПСС може да разгледате след като кликнете ТУК
Платформата е заведена в деловодството на НПСС с вх. № 008/17.01.2024 година в 14:30 часа. 
Платформата е качена от администратор в сайта на НПСС на 17.01.2024 година в 23:30 часа.

 

Покана за Общо събрание на НПСС за провеждане на избори за ръководство на НПСС в мандат 2024-2026 година - не е налична!

АРХИВ: Платформата на кандидата за председател на НПСС за мандат 2022-2024 може да разгледате след като кликнете ТУК

За контакти

02 4414 990