С мисия за качествено образование!

Избори за мандат 2022-2024

Изборни процедури за мандат 2022-2024

На 19 Февруари 2022 година  в гр. София, Национален студентски дом ще бъде проведено Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, на което ще бъде направен отчет за дейността за мандат 2020-2022 година.

В рамките на Общото събрание ще бъдат проведени и избори за нов Председател на организацията, както и членове на ръководството, които ще работят през мандатната програма за 2022-2024 година.

На проведеното Общо събрание на 15 Януари 2022 година в Национална спортна академия "Васил Левски" беше издигната кандидатурата за председател на един делегат от всички висши училища, които надлежно отговарят на нормативните изисквания на ПДОС на НПСС.

Платформата на кандидата за председател на НПСС може да разгледате след като кликнете ТУК
Платформата е заведена в деловодството на НПСС с вх. № 010/18.01.2022 година в 14:30 часа. 
Платформата е качена от администратор в сайта на НПСС на 19.01.2022 година в 23:30 часа.

Платформа на Даниел Парушев

Покана за Общо събрание на НПСС за провеждане на избори за ръководство на НПСС в мандат 2022-2024 година

За контакти

02 4414 990