С мисия за качествено образование!

Протоколи от КС

РЕГИСТЪР НА ПРОТОКОЛИТЕ
от проведени заседания на Контролен къвет на НПСС
 
 • Протоколи от заседания на КС за 2021 година
iconfinder media record 216317  
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 06/24.04.2021 година

 • Протоколи от заседания на КС за 2020 година
iconfinder media record 216317  
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/16.05.2020 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 03/12.09.2020 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 04/20.12.2020 година

 • Протоколи от заседания на КС за 2019 година 
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2018 година
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2017 година
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2016 година 
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2015 година
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2014 година
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2013 година

В процес на разработка!


 • Протоколи от заседания на КС за 2012 година

В процес на разработка!


 • Протоколи от заседания на КС за 2011 година
В процес на разработка!

За контакти

02 4414 990