С мисия за качествено образование!

Протоколи от КС

РЕГИСТЪР НА ПРОТОКОЛИТЕ
от проведени заседания на Контролен къвет на НПСС
 
 • Протоколи от заседания на КС за 2024 година
 • Протоколи от заседания на КС за 2023 година
 • Протоколи от заседания на КС за 2022 година
iconfinder media record 216317
iconfinder media record 216317 Протокол на КС № 01/10.05.2022 година
iconfinder media record 216317 Протокол на КС № 02/25.10.2022 година
iconfinder media record 216317 Протокол на КС № 03/04.12.2022 година

 • Протоколи от заседания на КС за 2021 година
iconfinder media record 216317
iconfinder media record 216317 Протокол на КС № 07/28.08.2021 година
iconfinder media record 216317 Протокол на КС № 08/19.11.2021 година

 • Протоколи от заседания на КС за 2020 година
 
iconfinder media record 216317
iconfinder media record 216317
iconfinder media record 216317

 • Протоколи от заседания на КС за 2019 година 
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2018 година
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2017 година
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2016 година 
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2015 година
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2014 година
В процес на разработка!
 • Протоколи от заседания на КС за 2013 година

В процес на разработка!


 • Протоколи от заседания на КС за 2012 година

В процес на разработка!


 • Протоколи от заседания на КС за 2011 година
В процес на разработка!

За контакти

02 4414 990