С мисия за качествено образование!

РЕГИСТЪР НА ПРОТОКОЛИТЕ
от проведени заседания на Изпълнителния съвет на НПСС

 •  Протоколи от заседания на ИС за 2024 година
В процес...
 •  Протоколи от заседания на ИС за 2023 година
 • Протоколи от заседания на ИС за 2022 година
iconfinder media record 216317  
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/05.03.2022 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 03/21.05.2022 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 04/08.07.2022 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 05/30.07.2022 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 06/15.10.2022 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 07/11.12.2022 година
 •  Протоколи от заседания на ИС за 2021 година
iconfinder media record 216317  
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/24.04.2021 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 03/17.07.2021 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 04/31.07.2021 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 05/25.09.2021 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 06/30.10.2021 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 07/29.11.2021 година

 • Протоколи от заседания на ИС за 2020 година
 • Протоколи от заседания на ИС за 2019 година
 В процес на качване! Моля да ни извините!
 • Протоколи от заседания на ИС за 2018 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/13.01.2018 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/15.02.2018 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 03/10.04.2018 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 05/20.06.2018 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 06/08.10.2018 година

 •  Протоколи от заседания на ИС за 2017 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/04.02.2017 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/02.03.2017 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 03/21.05.2017 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 04/10.06.2017 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 05/26.06.2017 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 06/12.08.2017 година  
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 07/10.09.2017 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 08/17.11.2017 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 09/18.12.2017 година

 • Протоколи от заседания на ИС за 2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/05.02.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/13.02.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 03/05.03.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 04/23.04.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 05/30.05.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 06/09.06.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 07/22.08.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 08/22.09.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 09/19.11.2016 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 10/16.12.2016 година

 • Протоколи от заседания на ИС за 2015 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година

 • Протоколи от заседания на ИС за 2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/15.01.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/13.02.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 03/20.02.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 04/09.03.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 05/03.04.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 06/06.06.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 07/28.08.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 08/10.10.2014 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 09/21.11.2014 година

 • Протоколи от заседания на ИС за 2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/06.02.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/19.03.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 03/18.04.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС  № 04/17.05.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС  № 05/02.08.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС  № 06/24.08.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС  № 07/30.09.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС  № 08/26.10.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС  № 09/29.11.2013 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС  № 10/19.12.2013 година

 • Протоколи от заседания на ИС за 2012 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 01/13.01.2012 година 
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 02/26.01.2012 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 03/03.02.2012 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 04/29.03.2012 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 05/17.05.2012 година
iconfinder media record 216317 Протокол на ИС № 06/06.07.2012 година

За контакти

02 4414 990