С мисия за качествено образование!

СТРУКТУРА

Изпълнителен съвет на НПСС

Изпълнителният съвет (ИС) е оперативен орган за управление на НПСС. За членове на ИС се избират само членове на ОС с право на глас. ИС се състои от девет членове, които се избират с явно гласуване за срок от две години. Председателят на НПСС по право е член на ИС. Членовете на ИС не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата, независимо от преминаването за обучение в друга образователно-квалификационна степен или друго висше училище. Председателят на НПСС по право председателства заседанията на ИС.

  • Ангел Стойков
   Университет за национално и световно стопанство

  • Васко Николов
   Технически университет – София

  • Възкресия Абаджиева
   Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“

  • Денислав Иванов
   Военна академия „Георги С. Раковски“

  • Златомир Иванов
   Икономически университет – Варна
  • Ирина Андре Чавушан
   Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“

  • Йордан Блажев
   Университет по архитектура, строителство и геодезия
  • Костадин Тошев
   Тракийски университет – Стара Загора
  • Мария Андонова
   Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“

За контакти

02 4414 990