С мисия за качествено образование!

Позиции на НПСС за 2018 година

НПСС България - Становища
2018 ГОДИНА  
 
 
Вид: Становище и проект 
Адресирано до: Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 008/07.02.2018 година
 
 
НПСС България - Становища Позиция за провеждането на Европейската младежка конференция в България
Вид: Позиция
Адресирано до: Заинтересованите лица
Писмо: Изх. 062/25.04.2018 година
 
 
НПСС България - Становища Позиция за залите на Националния студентски дом
Вид: Позиция и подкрепителни писма
Адресирано до:  Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката
Писмо: Изх. 069/05.05.2018 година
 
 

За контакти

02 4414 990