С мисия за качествено образование!

Общо събрание на НПСС 25-27.06.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На основание чл.15, ал.1, т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС на 26 Юни 2021 г. от 10,00 часа в град Велико Търново с домакин Студентски съвет на Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Зала: Конфуций.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Председателя на НПСС за периода от 22.05 – 25.06.2021 година.
/докладват Председателят на НПСС; Зам.-председателите на НПСС по ресори/
2. Актуална обстановка, политики, позиции и партньорства.
/докладва Председателят на НПСС/
3. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития на НПСС за 2021 година.
/докладва Председателят на НПСС/
4. Обсъждане на промени на ПМС №90/2000 година.
/докладва Председателят на НПСС/
5. Обсъждане на Становище на НПСС за получаване на държавни стипендии на студентите от частните висши училища.
/ докладва Председателят на НПСС/
6. Обсъждане на Становище на НПСС за промяна на Закон за кредитиране на студенти и докторанти.
/ докладва Председателят на НПСС/
7. Обсъждане и актуализиране на Правилника за дейността, организацията и структурата на НПСС.
/ докладва Работната група за промени в правилника/
8. Други.

Общото събрание ще се проведе в периода 25 – 27.06.2021г. в град Велико Търново с домакин: Студентски съвет на Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий".
 
При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство
 
За повече информация:
Даниел Парушев – Председател, тел.: 0897 49 6262,
Александър Узунов – Председател на СС на ВТУ, тел. 0889 068 020
Мариян Ников – Администратор на НПСС, тел. 0889 02 48 49
  • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК - попълва се при смяна на представителите
  • Правилник на НПСС може да видите ТУК
  • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Резервация на делегатите ТУК - резервация за участие в ОС и настаняване на делегатите
  • Правила за работа на Общото събрание ще намерите ТУК
18 Юни 2021 година, София
 
Даниел Парушев - Председател на НПСС  13031

За контакти

02 4414 990