С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

НПСС с позиция за драстичното намаление на курсантските стипендии в Академия на МВР

НПСС с позиция за драстичното намаление на курсантските стипендии в Академия на МВР

Печат Е-мейл
(0 гласа)

Национално представителство на студентските съвети изпрати позиция към Министерство на образованието и науката и Министерство на вътрешните работи за драстичното намаляване на стипендиите на курсантите в Академия на МВР.

Обръщаме се към Вас в качеството си на единствения законоустановен орган за защита правата и интересите на студентите, курсантите, докторантите и специализантите в Република България.
Националното представителство получи десетки сигнали от курсантите от Академия за МВР, свързани с неправилното разпределение на стипендията на учащите се в академията.
Във връзка със Заповед № 4581з- 1814/ 27.11.2020г. на Ректора на Академията на Министерството на вътрешните работи. според чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) курсантите имат право: 8. да получават издръжка (стипендия), чийто размер е в зависимост от постигнатите резултати в обучението; (правилник за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи).
Стипендиите са основен доход и курсантите разчитат изцяло на тях, защото правото на полагане на труд с трудов договор е ограничено (при определен успех и след получаване на разрешение от ректора на АМВР) - курсантите са ангажирани и с дейности извън обучението, което е по 8-10 часа на ден. Тези дейности са свързани с подпомагане служителите на различни дирекции и структурни звена на МВР и прокуратурата.
Произлизайки от това, курсантите дават по минимум 12 часа, а в извънредни ситуации дори са стигали до 24 часови дежурства в академията и общежитията към нея. По време на извънредното положение, курсантите, водени от дълга си са полагали по 12 часови дежурства по КПП-та, извършвали са проверки на карантинирани лица, което им е било вменено като задължение.
С оглед на гореизложеното, считаме, че съществуващият ред на стимулиране за постигане на по-високи резултати чрез диференцирано повишаване на стипендиите в зависимост от постигнатите резултати и успех, качествено отличава АМВР с този подход от другите ВУ.
Продължаването на добрата практика е от задължителен характер и твърдо настояваме тя да не бъде прекъсвана, защото е от важно значение за мотивиране на младите хора и бъдещи служители от системата на МВР.
Настояваме за положителен отговор от страна на министъра на вътрешните работи и министъра на образование.
Ние, Националното представителство на студентските съвети, настояваме стипендията за курсантите да продължи да бъде в предвидения размер и социална функция, осигуряваща минимален жизнен стандарт за един курсант.
Към момента предвидената сума в размер на 112,00 лева е крайно недостатъчна. Още по-неприемлив е фактът, че от тази сума се отдържа месечен наем за общежитие в размер на 25,00 лв.
За курсантите създалата се ситуация е крайно обидна предвид всички задължения и функции, които им са възложени.
Като национална организация, представляваща всички обучаващи се в страната, смятаме, че стабилизирането на бюджета на Академия на МВР не следва да бъде за сметка на курсантите и същите да бъдат ползвани като разменна монета.
Настояваме незабавно да бъдат предприети мерки за изплащане на стипендиите на курсантите в пълният им размер, както и наши представители да участват в насрочена среща между Министерство на образованието и науката и Министерство на вътрешните работи и Национално представителството на студентските съвети.
НПСС е единственият законоустановен национален орган за защита на общите права и интереси на студентите, специализантите, докторантите и курсантите и се състои от председателите или делегирани представители на студентските съвети на висшите училища в България.
От създаването си НПСС се стреми да изгради активен диалог с държавните институции, отговарящи за политиката по отношение на висшето образование в страната.


За контакти

02 4414 990