С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Председателят на НПСС на посещение в МГУ

Председателят на НПСС на посещение в МГУ

Печат Е-мейл
(0 гласа)
Ректорът на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” и председателя на Националното представителство на студентските съвети – г-н Даниел Парушев разговаряха по важни за студентите на МГУ въпроси.
Следвайте ни във Facebook
Срещата в МГУ „Св. Иван Рилски” се проведе при спазване на противоепидемичните мерки и се проведе в присъствието на Председателя на Студентски съвет – Мая Минкова. Инициативата за провеждане на срещата е в синхрон със заложената програма на НПСС за провеждане на активен диалог с институциите в страната и затвърждаване на комуникационните отношения с висшите училища. В своята програма за мандат 2020-2022 година ръководството на НПСС залага прозрачност при работата на организацията и активностите, които следва да съпътстват общата работа на ръководните представители.
По време на срещата с проф. Копрев представителите на студентите поставиха важни въпроси за студентите, които касаят учебния процес, ремонтирането на студентските общежития и др. моменти от живота на бъдещите висшисти.
В края на своята среща двете страни изразиха готовност за поддържане на активен диалог между двете институции, за да се работи за подобряване на социално-битовата среда и реализация на обучаващите се в страната и в частност в МГУ.

За контакти

02 4414 990