С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

НПСС изпрати становище до министрите за връщане на студентите в аудиториите

НПСС изпрати становище до министрите за връщане на студентите в аудиториите

Печат Е-мейл
(5 гласа)
Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС) изпрати позиция до министрите на здравеопазването и образованието, за да поиска връщането на студентите в университетите В становището си ръководството на НПСС изразяват загриженост от факта, че обучението на студентите продължава твърде много време в електронна среда. Студентите, изразяващи волята на обучаващите се млади хора, настояват държавата да вземе навременни мерки и аудиториите да бъдат отново пълни. От НПСС поискаха пет точки:
1. Настояваме учебните занятия да бъдат възобновени в най-кратък срок, като бъдат въведени гъвкави мерки за присъствени форми на обучение. Сегашните изисквания за 100 % ,, Зелен сертификат“ са неизпълними в голям брой висши училища.
2. Настояваме от 1 март при намаляване на броят на случаите зеленият сертификат да отпадне.
3. Настояваме да се предостави възможност на студенти, докторанти, курсанти и специализанти да правят безплатни антигенни тестове, които да бъдат закупени от страна на държавата.
4. Настояваме държавата да предвиди допълнителни средства към университетите за оборудване на зали / интерактивни дъски, камери и звукоозвучаване/ за провеждането на хибридна форма на обучение.
5. Настояваме всяко висше училище да разполага с пунктове за тестване с антигенен и PCR тест.
 
Ето и пълният текст на становището:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕНКОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЕРБЕЗОВА,
Обръщаме се към Вас в качеството си на единствения законоустановен орган за защита правата и интересите на студентите, курсантите, докторантите и специализантите в Република България.
Днес висшето образование е изправено пред огромно предизвикателство, свързано с пандемията, предизвикана от разпространението на Covid-19. Близо две години системата на висшето образованието се намира в безпрецедентна обстановка, което е изключително обезпокоително за студентите на Република България.
От 21.10.2021г. онлайн обучението отново е алтернативен вариант за преподаватели и студенти в тази извънредна обстановка, но трябва да се отбележи, че това оказва негативен ефект върху качеството на образователния процес.
Ние, ръководството на НПСС, подхождаме с разбиране за прилагане на Заповед РД-01-973/ 27.11.2021 г., на министъра на здравеопазването за въвеждането на противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с удължаването срока на извънредна епидемична обстановка. Ограничаването и разпространението на заразата е основен приоритет, но НПСС изказва и своята загриженост относно факта, че образователният процес в страната за пореден път пострада от преминаването в дистанционна форма на обучение и невъзможността на наши колеги да проведат своите учебни занятия и практики, които са съществена част от тяхното следване. През последната седмица ръководството на НПСС проведе поредица от срещи с колегите от страната. Всички 51 ВУ се обединиха за присъствена форма на обучение и именно заради това се обръщаме към Вас за навременни мерки. Студентската общност се надява, че ще бъде дадена по-добра възможност на висшите училища да провеждат занятията си в присъствена форма.
Поради тази причина НПСС се обръща към всички отговорни институции със следните искания:
1. Настояваме учебните занятия да бъдат възобновени в най-кратък срок, като бъдат въведени гъвкави мерки за присъствени форми на обучение. Сегашните изисквания за 100 % ,, Зелен сертификат“ са неизпълними в голям брой висши училища.
2. Настояваме от 1 март при намаляване на броят на случаите зеленият сертификат да отпадне.
3. Настояваме да се предостави възможност на студенти, докторанти, курсанти и специализанти да правят безплатни антигенни тестове, които да бъдат закупени от страна на държавата.
4. Настояваме държавата да предвиди допълнителни средства към университетите за оборудване на зали / интерактивни дъски, камери и звукоозвучаване/ за провеждането на хибридна форма на обучение.
5. Настояваме всяко висше училище да разполага с пунктове за тестване с антигенен и PCR тест.
НПСС е единственият законоустановен национален орган за защита на общите права и интереси на студентите, специализантите, докторантите и курсантите и се състои от председателите или делегирани представители на студентските съвети на висшите училища в България.
От създаването си НПСС се стреми да изгради активен диалог с държавните институции, отговарящи за политиката по отношение на висшето образование в страната.
 
 

За контакти

02 4414 990